Skip til primært indhold

Lokalt innovationsprojekt er vokset

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus har købt systemet MySkills, der skal gøre det lettere at være ny kollega og lettere at holde styr på kompetencerne i afdelingerne.

MySkills er udviklet af MyMedCards bl.a. sammen med OUH’s Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S i forbindelse med projektet Digital Vision.

Trine Ladingkær, klinisk sygeplejespecialist på Afd. S, har været drivkraft i udviklingen og har haft et tæt samarbejde med MyMedCards. Hun fortæller, hvordan ideen opstod: ”Vi havde en tyk bog med afkrydsningsmateriale og intromateriale. Nogle steder med lange links, som man skulle sidde og skrive ind. Det ville bare være meget nemmere, hvis det var elektronisk, så man nemt kunne klikke sig rundt. For slet ikke at snakke om det papir, vi ville spare”.

MyMedCards greb ideen og i dag er MySkills i brug på flere afdelinger på OUH, på Rigshospitalets anæstesiologiske afdeling og i flere kommuner.

“Købet af MySkills er endnu et godt eksempel på, hvordan innovationsløsninger kan starte i det små og udvikles til en løsning, der giver mening på hele OUH og i øvrigt også på andre danske hospitaler”, siger Rikke Lyngholm Hansen-Christensen, daglig leder i CIMT.

Gør det lettere at være ny

MySkills kan bruges både på smartphone og computer og giver elektronisk adgang til afdelingens intromateriale, og der kan være links på tværs til videoer, til patientappen Mit Sygehus, Infonet m.m.

At det hele er digitalt gør, at indholdet hurtigt kan tilpasses og opdateres og sikrer, at nyt personale oplæres i de gældende retningslinjer og procedurer.

Trine Ladingkær fortæller, at MySkills bliver rigtig godt modtaget hos nye kolleger – både erfarne og studerende: ”De føler sig velkomne; ’der er nogen, der har gjort sig umage for at tage godt imod mig’”. Det giver nemt overblik over opstart, kompetencer og faglig udvikling hos både den nye kollega, lederen og afdelingens uddannelsesansvarlige eller intro-ansvarlige.

En anden fordel for medarbejderen er, at kompetencekortet er knyttet til ens profil, så hvis man skifter afdeling, kan man nemt dokumentere sine kompetencer.

“Nu skal vi implementere”

”Der er ikke noget, der implementerer sig selv”, konstaterer Trine Ladingkær. Hun anbefaler, at man udpeger en tovholder på afdelingen, som er ansvarlig for at lægge materialet ind i MySkills – ”det er lige så nemt som Word”. Men hun foreslår også, at man gentænker sit intromateriale med de nye muligheder; kan noget laves til en video, en tjekliste, et link?

Den enkelte afdeling kan tilpasse både indhold og form, så MySkills passer til afdelingens behov og ressourcer.

Læs mere om projektet Digital Vision.

Læs mere om MySkills.

APPFWU01V