Skip til primært indhold

Nyretransplantation

Nyretransplantation er den foretrukne behandling til patienter med kronisk nyresvigt (nyreinsufficiens). Undersøgelser viser, at nyretransplanterede patienter har en bedre livskvalitet end dialysepatienter.

PROJEKTPERIODE

Start: april 2016
Slut: januar 2020

Det skyldes færre bivirkninger, komplikationer og restriktioner i hverdagslivet. Efter transplantationen bliver de mulige bivirkninger overgået af den øgede livskvalitet, som patienterne oplever. Nyretransplanterede patienter oplever stor frihed sammenlignet med dialysepatienter, men hele forløbet bygger på en tæt kontakt til sundhedsvæsenet og en høj grad af egenmestring.

MÅL

Formålet med ph.d.-projektet var at skabe nye muligheder for at involvere patienterne i forløbet med nyretransplantation ved hjælp af en telemedicinsk løsning. Den telemedicinske løsning skulle understøtte patienternes behov og deres samarbejde med de sundhedsprofessionelle i nyretransplantationsforløbet.

Projektet byggede på participatory design, og den tætte brugertilknytning sikrede, at resultaterne tog udgangspunkt i de faktiske behov, som patienterne oplevede i forløbet.

RESULTATER

Projektets indledende fase identificerede en kontrast mellem patienternes hverdagsliv og de sundhedsprofessionelles faglige viden.

Projektet mundede ud i design og udvikling af et forløb til nyretransplantationspatienter i Region Syddanmarks patientapp Mit Sygehus samt et nyt workflow for opfølgning, der gav mulighed for at gennemføre hver anden konsultation som en telefonkonsultation. App-forløbet støtter patienterne med de udfordringer, de støder på i transplantationsforløbet, herunder information, der forbereder dem på mødet med sundhedsvæsenet og en funktion, hvor de kan registrere egne målinger og rapportere, hvordan det går vha. fem spørgsmål om væskebalance, appetit, aktivitet, humør og medicin.

App’en styrkede patienternes struktur derhjemme, styrkede deres refleksion over egen tilstand og gav dem en stærkere stemme i opfølgningskonsultationerne. Tilsvarende kunne de sundhedsprofessionelle bruge patienternes hjemmemonitorerede data og svar til at forberede sig bedre på konsultationerne. På den måde styrkede app’en sammenhængen mellem patienternes hverdagsliv og den sundhedsprofessionelle viden. Muligheden for telefonkonsultationer gav patienterne større frihed og fleksibilitet.

PARTNERE

Projektet var et ph.d.-projekt af Charlotte Nielsen. Jane Clemensen var vejleder.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev gennemført med støtte fra EWII Værdipulje, Region Syddanmark, Dansk Sygeplejeråd og Nyreforeningen.

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Forskningsleder, professor, sygeplejerske

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


(+45) 2434 2024

Charlotte Nielsen

Klinisk forsker, ph.d.

Kæbekirurgisk Afdeling


(+45) 6541 1528
APPFWU01V