Skip til primært indhold

MTV af CIS Anæstesi

Det primære formål var at omfordele personalets tidsforbrug fra den løbende dataregistrering under en anæstesi og opvågning til mere patientnære opgaver.

PROJEKTPERIODE

Start: December 2012
Slut: Oktober 2014

Critical Information System til Anæstesi (CIS AN), en elektronisk anæstesijournal, blev implementeret i et anæstesi- og et opvågningsafsnit i Anæstesiologisk-Intensiv afdeling (afdeling V) på Odense Universitetshospital (OUH) i 2012. 

MÅL

Formålet med denne Medicinske Teknologivurdering (MTV) var at vurdere konsekvenserne af og forudsætningerne for at anvende ​​CIS Anæstesi på OUH ift. papirjournaler med fokus på de teknologiske, organisatoriske og økonomiske effekter.

EVALUERING

Seks effekter blev undersøgt i et før/efter design; Datakomplethed og genfinding af anæstesijournalerne blev undersøgt ved at sammenligne CIS Anæstesi og papirjournaler, mens fejl og nedbrud blev skitseret gennem interviews. Tidsforbruget på dokumentation blev målt for CIS AN og papirjournaler og personales holdning blev undersøgt gennem interviews. Desuden blev der udarbejdet en business case for at belyse de økonomiske konsekvenser.

Der blev endvidere foretaget en systematisk litteraturgennemgang af studier om effekter af lignende IT-systemer.

RESULTATER

Det er ikke muligt at konkludere, om tidsforbruget på dokumentation har ændret sig med CIS AN, men det vurderes, at der er grundlag for, at personalets fokus på registreringer reduceres og i stedet kan rettes mod patienten. Datakomplethed og genfinding forbedres, CIS AN vurderes at køre stabilt og data anses som mere pålidelige. Det vurderes, at alle disse effekter har en positiv virkning på patientsikkerheden. Personalet på afdeling V er generelt positive og tilfredse med systemet.

Litteraturgennemgangen har vist, at CIS AN ikke er den eneste elektroniske anæstesijournal på markedet, og at der er fundet lignende effekter af tilsvarende systemer.

FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Region Syddanmark.

Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

PRO-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2446 0772
APPFWU01V