Skip til primært indhold

Stina Meyer Larsen

Ergoterapeut, underviser på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, postdoc i CIMT og på Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Stina er uddannet ergoterapeut og ansat dels som underviser på Ergoterapeutuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og dels som postdoc ved CIMT på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Stinas forskningsfelt er udviklingen og implementeringen af rehabiliteringsindsatser, der har afsæt i borgernes hverdagsliv, som udvikles i tæt samarbejde med borgere, pårørende, fagprofessionelle samt forskere.

Stinas primære forskningsfelter er aktivitetsvidenskab, rehabilitering, borgere og pårørendes hverdagsliv under rehabilitering samt teknologi. Stina har særlig viden om longitudinel kvalitativ forskning, etnografisk feltarbejde, aktionsforskning samt litteraturreviews.

Derudover har Stina bred erfaring med vejledning og undervisning både på praksis-, bachelor- og kandidatniveau.

APPFWU01V