Skip til primært indhold

Telemedicinsk hjemmeophold til for tidligt fødte børn

Når et barn fødes for tidligt, indebærer det en lang hospitalsindlæggelse. For de fleste for tidligt fødte børn handler de sidste uger af indlæggelsen om, at barnet skal lære af spise.

PROJEKTPERIODE

Start: 2014
Slut: september 2017

Nuværende praksis er, at for tidligt fødte børn kan komme hjem, når barnet kan spise ved bryst eller flaske og tage på i vægt uden supplerende ernæring fra sonde. Det sker omkring den oprindelige termin.

For mange af familierne betyder det, at de har svært ved at etablere sig som familie, da barnets far ikke kan være indlagt, og de ikke er i vante rammer. Uroen ved at være indlagt og væk hjemmefra kan også betyde, at der er problemer med at komme i gang med amning og at få den nødvendige søvn. Og hvis der er andre børn i familien, er det ofte svært at få hverdagen til at hænge sammen og at få en god start på familielivet med den lille ny.

MÅL

Forskningsprojektet skulle undersøge, om det er muligt at sende mor og barn tidligere hjem fra hospitalet med en telemedicinsk løsning, så de stadig kan have tæt kontakt til personalet på hospitalet.

Det blev startskuddet til tidligt telemedicinsk hjemmeophold, hvor familierne kommer hjem, men får støtte fra personalet på neonatalafdelingen via en iPad, som hospitalet udleverede. På iPad’en lå app’en Mit Sygehus, som indeholder informationer om pleje af et for tidligt født barn samt muligheden for at kommunikere med afdelingen via tekstbeskeder, billeder og videoopkald.

Se indslag fra DR Nyhederne om projektets start.

RESULTATER

Forskningsprojektet har vist rigtig gode resultater. Over 90 børn og familier har været indlagt hjemme med telemedicin i projektperioden. Familierne var glade for tilbuddet, fordi de fik en mere rolig start, men stadig havde adgang til den professionelle hjælp fra hospitalet. Da forskningsprojektet var slut, overgik ordningen direkte til klinisk drift.

Projektet viste, at flere børn ammes efter hjemmeopholdet, og at børnenes vækst er tilfredsstillende. Fordi børnene er indlagt på hospitalet i kortere tid, optimeres ressourcerne og afdelingen kan behandle flere patienter samtidig.

EVALUERING

CIMT har lavet en økonomisk analyse af forskningsprojektet med telemedicinsk hjemmeophold ved at se på forskellen mellem for tidligt fødte børn, der har fået telemedicin og en historisk kontrolgruppe der har været indlagt. Analysen viser, at hjemmeopholdet ikke er en dyrere løsning for hospitalet, fordi det nedbringer antallet af sengedage i afdelingen. Udgifterne til teknologi og udstyr bliver også opvejet af færre dage på hospitalet. Læs den videnskabelige artikel om den økonomiske analyse.

Den kliniske evaluering af projektet var også meget positiv; der var stor tilfredshed med ordningen hos både forældre og personale. Læs analyse af projektets kliniske resultater.

PARTNERE

Projektet var et ph.d.-projekt af Kristina Garne Holm. Besøg Kristinas profil på LinkedIn.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet modtog finansiering fra Region Syddanmark, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Helsefonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Kristina Garne Holm

Kristina Garne Holm

Forsker, ph.d.

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital


(+45) 6541 2360
Maja Kjær Rasmussen

Maja Kjær Rasmussen

Ph.d.-studerende

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5190 0893
APPFWU02V