Skip til primært indhold

Kathrine Rayce ph.d.

Onsdag d. 23. september forsvarede Kathrine Rayce sin ph.d.-afhandling med titlen “Telemedieret hjemmetræning til patienter med meget svær kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)”.

I forskningsprojektet har Kathrine undersøgt, hvad telemedieret, fysisk træning betyder for patienter med meget svær KOL og deres pårørende i hverdagen samt for fysioterapeuternes praksis.

Bedømmelsesudvalget bestod af:

  • Lektor Finn Olesen, Informationsvidenskab, Institut for Kommunikation og kultur, Århus Universitet
  • Professor Lis Ribu, Institutt for sygepleie og helsefremmende arbeid, Oslo Metropolitan University
  • Lektor Mette Juel Rothmann, Forskningsenheden for Medicinsk Endokrinologi og Steno Diabetes Center Odense, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (chair)

Bedømmer Lis Ribu var – selvfølgelig fristes man til at sige med afhandlingens tema in mente – med via video fra Norge.

Lisbeth Rosenbek Minet var hovedvejleder.

Stort tillykke til Kathrine med det omfattende projekt og flotte resultat! Både bedømmer Finn Olesen og vejleder og forskningsleder i CIMT Kristian Kidholm understregede vigtigheden af forskningsprojekter som Kathrines i en tid, hvor teknologi vinder større og større indpas. Det er ikke tilstrækkeligt at vurdere behandling og teknologi, det er også centralt at se på, hvordan teknologi og nye behandlingsformer påvirker og påvirkes af at blive en større del af vores privatliv.

APPFWU02V