Skip til primært indhold

Hjemmebehandling af spasticitet med baklofenpumper

Spasticitet er et alvorligt symptom for mange patienter, der lider af sygdomme i det centrale nervesystem. Spasticitet er associeret med alvorlige handicaps og smerter for patienten.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. november 2020
Slut: 31. august 2024

For at lindre spasticitet behandles patienterne ofte med oral antispastisk medicin, som i svære tilfælde af spasticitet ofte er en utilstrækkelig behandling med mange ubehagelige bivirkninger.

ITB (Intrathekal baklofenpumpebehandling) er et effektivt alternativ til patienter, som har svært ved den orale behandling, eller som ikke opnår effekt med den højest anbefalede dosis af oral baklofen. ITB kræver, at patienter, som ofte er svært immobiliserede og ofte kognitivt skadede med ringe mulighed for at kommunikere, skal møde op på hospitalet for at få behandling – ofte uden deres hjælpere. Dette efterlader personalet på hospitalet i en svær situation med hensyn til at vurdere patienternes behov og effekt af behandlingen.

MÅL

Projektet vil styrke livskvaliteten for patienter med svær spasticitet ved at tilbyde specialiseret behandling tættere på patientens hjem uden at gå på kompromis med kvaliteten. Ved at øge samarbejdet mellem hospitalet og den primære sektor skal projektet bringe ny viden om, hvordan handicappede patienter kan behandles i eget hjem, og hvilken effekt det har på behandlingskvalitet, livskvalitet og samfundsøkonomiske omkostninger.

Projektet er primært kvalitativt baseret på Participatory Design. I et samarbejde mellem patienter, hjælpere og sundhedsprofessionelle designes en hjemmebehandlingsløsning for patienter, der behandles med ITB. Hjemmebehandlingen skal understøttes af en sundhedsteknologi for at optimere behandlingen af spasticitet i patienternes hjem og samtidig sikre, at hjælperne har den nødvendige viden om spasticitet og baklofenpumpebehandling.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Lena Skovgård Petersen.

Overlæge Helle Hvilsted Nielsen fra Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital er hovedvejleder på projektet.

Lena Skovgård Petersen

Lena Skovgård Petersen

Klinisk sygeplejespecialist, ph.d.-studerende

Neurologisk Afdeling


(+45) 2462 3713
APPFWU02V