Skip til primært indhold

SAFE – forebyggelse af faldulykker

Patienter, der utilsigtet falder ud af hospitalssenge er et stadigt voksende problem i sundhedsvæsenet. På Odense Universitetshospital (OUH) oplever patienter hvert år at falde og komme til skade ved ind- eller udstigning af en hospitalsseng. Det er især ældre patienter med demens eller patienter under stærk medicinering, der har risiko for at falde og komme til skade på denne måde.

PROJEKTPERIODE

Start: 2. august 2021
Slut: 29. april 2022

Skader ved fald kan involvere brud på underarme og håndled, og i de værste tilfælde kan det resultere i hoftebrud, brækkede ben eller hovedskader. Skaderne ved fald betyder længere indlæggelsestid for patienterne, og i de svære tilfælde som hofte- og benbrud kan det sænke patienternes livskvalitet og betyde begrænsninger i deres mobilitet efter indlæggelse.

En metode til at undgå faldulykker er at monitere patienterne, men der er en række ulemper ved de nuværende metoder. Fx kigger personalet ofte til patienterne om natten, og det kan virke forstyrrende, når døre åbnes, og lyset måske tændes. Ingen af de nuværende metoder giver mulighed for at forebygge fald.

MÅL

Projektet vil afprøve et nyt, ikke-invasivt alarmsystem udviklet af Rinicare Ltd. i England på OUH. Systemet hedder SAFE (System to Avoid Fall Events). Det bruger en varmefølsom sensor monteret over patientens seng, som sammen med en AI-algoritme kan holde øje med patientens position i sengen i forhold til sengekanten. Ved fare for fald sender systemet alarmer og notifikationer til personalet via en app, så personalet hurtigt kan reagere og dermed proaktivt forhindre fald.

Formålet med projektet er at evaluere effekten af SAFE i forhold til patientsikkerhed, patientens tryghed og velvære, samt personalets arbejdsgange på Geriatrisk Afdeling G i Svendborg.

Hvis projektet viser positive resultater under evalueringen, kan det føre til forbedret sikkerhed og velvære hos patienterne, såvel som ændrede arbejdsprocedurer i forbindelse med fald og dermed også frigøre tid og hænder til andre plejeopgaver.

Læs mere om SAFE på Rinicares hjemmeside.

PARTNERE

Projektet udføres i samarbejde med Geriatrisk Afdeling G og Bygningsdrift og -service på OUH Svendborg.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet fik bevilliget 316.000 kr. af Innovationspuljen på OUH.

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
Søren Udby

Søren Udby

Projektleder, daglig leder i CCR

Centre for Clinical Robotics (CCR). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2931 7259
APPFWU02V