Skip til primært indhold

Evaluering af Det Virtuelle Ambulatorium

I fremtiden vil patienter i højere grad selv være med til at definere, hvornår de har behov for en sundhedsprofessionel kontakt. Det Virtuelle Ambulatorium er den fremtidige service til patienter, som har behov for fleksible behandlings- og plejetilbud.

PROJEKTPERIODE

Start: Januar 2016
Slut: Ultimo 2018

Et projekt på Endokrinologisk Afdeling M undersøgte, om de kunne reducere fysiske konsultationer i ambulatoriet og i stedet for klare de samme opgaver omkring en konsultation via et “virtuelt ambulatorium”.

MÅL

Formålet var at opnå viden om afvikling af virtuelle, ambulante konsultationer hos en udvalgt patientgruppe; at undersøge patienters og personalets oplevelser af virtuelle konsultationer og brug af teknologi, samt at undersøge om virtuelle konsultationer kan anvendes som supplement til traditionelt fremmøde.

Visionen var, at Det Virtuelle Ambulatorium skal være behovsdrevet, så patienter selv kan booke en tid, når der er behov for det. På den måde understøtter projektet tanken om brugerinddragelse.

EVALUERING

Det Virtuelle Ambulatorium blev afprøvet fra januar 2016 til juli 2018 i både Diabetesambulatoriet, Diabetesklinikken, Thyreoideaambulatoriet og Osteoporoseambulatoriet.  940 patienter med stofskiftesygdomme, knogleskørhed og diabetes deltog i afprøvningen, og der gennemførtes 433 kliniske videokonsultationer.

Evalueringen af projekt viste store organisatoriske udfordringer og tekniske problemer, og der sås generelt ikke besparelser. Dog var en omorganisering i diabetesambulatoriet med et reduceret antal fremmøder omkostningseffektiv. Patienterne sparede tid på transport, men der var forskelle i patienttilfredshed mellem ambulatorierne, og konklusionen var, at videokonsultationer primært er velegnet til patienter med en afgrænset problemstilling og mindre egnet til længere og mere komplekse kronikerforløb.

Anvendelse af videokonsultationer på afdelingen er pt på stand-by (feb 2019), da der skal findes en ny teknologisk løsning frem for den, der blev brugt i projektet. Det forventes, at videokonsultationer bliver et fast tilbud for udvalgte patientgrupper, så snart der er fundet en passende teknisk løsning.

EKSTERN FINANSIERING

Evalueringsrapport er udarbejdet i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, Digitaliseringsstyrelsen. Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til if@rsyd.dk.

Læs kronikken “Skal næste ambulante besøg være en videokonsultation”.

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2979 6704
APPFWU02V