Skip til primært indhold

Besøg fra udenlandske professorer

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) får jævnligt besøg af gode samarbejdspartnere fra nær og fjern – her på det sidste har det mest været fra fjern. Vi har nemlig haft besøg af både professor Anne Snowdon fra Ontario, Canada og professor Anthony Smith fra Queensland, Australien.

ANNE SNOWDON

Anne Snowdon var i Odense i forbindelse med sit tiltrædelsesseminar som professor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet (SDU) og CIMT. Til tiltrædelsesseminaret fortalte hun om sin erfaring med supply chain management i sundhedssektoren. Supply chain management går ud på at skabe nogle omkringliggende strukturerer, så vi har bedre styr på, hvor patienter, produkter (fx medicin, mad, tøj, senge), leverandører osv. befinder sig for derved at kunne optimere processerne og altid have rette produkt i rette mængde tilgængeligt.

Formålet i forhold til patienterne er bedre behandling og færre fejl, fordi vi bedre kan følge behandlingen. I forhold til organisationen er formålet at spare ressourcer, når vi fx kun opbevarer de produkter, vi har brug for, og ting ikke bliver væk.

ANTHONY SMITH

Anthony Smiths professorat hos Klinisk Institut, SDU og CIMT er for nyligt blevet forlænget med yderligere fem år, så der er rigeligt tid til at arbejde med spændende projekter i både Danmark og Australien. Anthony besøger regelmæssigt Danmark og har veletablerede samarbejder med forskere og ph.d.-studerende fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Under dette besøg holdt han oplæg til en særudgave af CIMT-Akamediet, hvor han bl.a. fortalte om sit virke som redaktør for tidsskriftet Journal of Telemedicine and Telecare. Anthony opfordrede alle interesserede til at melde sig som peer-reviewer. At være peer-reviewer er en chance for at tage ansvar for sit fagområde og udvide sit netværk. Som peer-reviewer er man tvunget til at læse artikler, så man kan ikke undgå at lære nyt og blive opdateret på den sidste nye forskning.

Desuden gav Anthony gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil udgive i Journal of Telemedicine and Telecare eller andre tidsskrifter. Man skal bl.a. være opmærksom på:

  • en god artikel fortæller en historie (med så få ord som muligt)
  • at titel og indhold matcher
  • at velorganiserede artikler klarer sig bedre; layout og struktur har betydning
  • korrektur – få gerne sproglig hjælp af en engelskkyndig
  • projekter skal kunne oversættes til andre nationale strukturer og kontekster
  • at dit systematiske review ikke allerede er blevet gennemført – dem ser de mange af
APPFWU02V