Skip til primært indhold

Evaluering

Evaluering af innovationsprojekter er helt centralt for Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Medicinsk Teknologivurdering (MTV) er den foretrukne metode til at gennemføre evalueringerne.

Hvad er MTV?

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) er en systematisk vurdering af at anvende medicinsk teknologi. Medicinsk teknologi dækker over metoder og udstyr, der anvendes i sundhedsvæsenet til at opspore, diagnosticere, behandle, pleje, rehabilitere og forebygge helbredsproblemer.

En MTV vurderer konsekvenserne af en ny medicinsk teknologi på fire hovedområder:

 • Teknologi
 • Patient
 • Organisation
 • Økonomi

MTV giver hospitalsledelser et evidensbaseret grundlag for at beslutte, om nye behandlinger eller teknologier skal indføres på hospitalet. MTV er ikke i sig selv en beslutning, men et veldokumenteret grundlag for mulige beslutninger.

Grundig evaluering betyder, at patienterne får den behandling, som giver størst mulig effekt og bedste patientoplevelse, og hvor der foreligger et solidt videnskabeligt grundlag, som dokumenterer, at behandlingen er sikker og velafprøvet.

Kompetencer inden for evaluering

Odense Universitetshospitals (OUH) enhed for MTV er tilknyttet CIMT, men kan også bistå med evaluering i andre danske og internationale projekter.

Enhedens kompetencer indbefatter bl.a.:

 • Evaluering af telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger
 • Systematisk litteratursøgning
 • Sundhedsøkonomiske analyser (herunder registerstudier)
 • Undersøgelser af patientoplevelsen
 • Organisatoriske analyser
 • Udarbejdelse af MTV-rapporter
 • Udarbejdelse af mini-MTV’er
 • Rådgivning (bistand vedr. design af projekter, metode og evalueringstilgange)
 • Undervisning i MTV og mini-MTV
 • Business cases

Vil du høre mere om evaluering i CIMT?

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Evalueringsansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
APPFWU01V