Skip til primært indhold

Digitalt plejekald for patienter

I forbindelse med covid-19-epidemien har patientkald vha. kaldesnoren fra de indlagte covid-19-patienter været udfordrende og tidskrævende på grund af de strenge krav til værnemidler, som tager tid både at iføre sig og tage af igen efterfølgende.

PROJEKTPERIODE

Start: juni 2020
Slut: marts 2021

Det er en kendt udfordring fra isolationstuer generelt, men covid-19 har givet anledning til en fokuseret indsats, da antallet af isolationsstuer potentielt kan være højt.

Patientkald er generelt en udfordring (ikke kun ved isolation), fordi personalet ikke kender til årsagen for patientkaldet. De skal afbryde igangværende opgave eller patientkontakt for at undersøge årsagen til kaldet, som i nogle tilfælde kan være akut og vigtigt, men i andre tilfælde nemt kunne have ventet.

MÅL

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve et Digitalt Plejekald, hvor patienten ved hjælp af en tablet monteret ved sengen kunne specificere årsagen til tilkaldet. Personalet modtog kaldet på deres smartphone.

Et specificeret, digitalt tilkald ville gøre personalet i stand til at tage en kvalificeret og begrundet beslutning om prioritering af opgaverne samt spare tid på værnemidler og ekstra arbejdsgange. Løsningen skulle også sikre, at personalet fik overblik over, hvem der ville løse opgaven, og at patienten fik en tilbagemelding så snart kaldet var registreret.

RESULTAT

Evalueringen af projektet viste, at personalet så potentiale i Digitalt Plejekald og lignende teknologier, men at teknologien endnu ikke er moden til implementering. Projektet har bibragt mange erfaringer med både teknologi, arbejdsgange og patienternes forudsætninger for at benytte løsningen og en række forslag til forbedring af teknologien, fx flere ikoner og integration med eksisterende smartphones.

Den fulde evalueringsrapport kan fås ved at kontakte innovationskonsulent Malte Kongstad Deleuran.

PARTNERE

Projektet blev gennemført på Medicinsk Afdeling M/FAM og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på OUH i samarbejde med MedWare.

Projektet var en del af projektet Digital Vision, som blev gennemført på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på Odense Universitetshospital i perioden 2019-2021.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af OUH’s covid-19 innovationspulje.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
APPFWU01V