Skip til primært indhold

MTV om forebyggelse af fald på sygehuse

Mennesker indlægges på hospitalet for at få forbedret sundhedsstatus. Derfor er det en vigtig opgave for sygehuse at undgå utilsigtede hændelser, som eksempelvis at patienterne falder. Ikke desto mindre er patientfald en hyppig hændelse og ofte med store konsekvenser for patienten.

PROJEKTPERIODE

Start: 2009
Slut: 31. juli 2010

MÅL

Målsætningen med den Medicinske Teknologi Vurdering (MTV) var at skabe en fyldestgørende vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at implementere teknologier, som skal forebygge patientfald på hospitaler. Inklusionen af både screeningsværktøjer og interventioner i projektet har betydet, at det vil kunne fungere som grundlag for at udvikle initiativer til at forebygge fald på sygehusene i Region Syddanmark og lignende institutioner.

RESULTATER

Resultaterne viste, at alle respondenter evaluerede faldforebyggelse til at skulle være en topprioritet (patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle), og at patienterne var villige til at acceptere forskellige restriktive metoder, sandsynligvis fordi patienterne fandt det vigtigere at undgå fald, end at være underlagt restriktioner under deres indlæggelse. Der var dog en uensartethed mellem, hvad der vurderes som acceptabelt for patienter (og pårørende) i forhold til sundhedspersonale, idet personalet var mere positive overfor restriktive metoder. Patienter rapporterede derudover at have ændret adfærd efter at have modtaget patientuddannelse i faldforebyggelse, og patienter og pårørende kunne inddrages i beslutninger omkring anvendelse af restriktive metoder.

Anne-Kirstine Dyrvig

Anne-Kirstine Dyrvig

Datamanager, AC-fuldmægtig, ph.d.

Klinisk Udvikling - Center for Klinisk Epidemiologi


(+45) 4043 3747
APPFWU02V