Skip til primært indhold

Udpegning og implementering af velfungerende telemedicin

I 2019 aftalte Regeringen og Danske Regioner, at en ny finansieringsmodel skulle indføres for danske sygehuse. Den nye finansieringsmodel havde bl.a. øget fokus på brug af digitale sundhedsteknologier, herunder telemedicin, til danske patienter.

PROJEKTPERIODE

Start: august 2019
Slut: maj 2020

Der manglede dog overblik over både klinisk effekt, patienttilfredshed samt organisatoriske og økonomiske konsekvenser for telemedicin, så det burde ikke indføres ukritisk.

MÅL

Formålet med projektet var at udpege velfungerende telemedicin fordelt på de forskellige lægelige specialer ud fra

  1. en gennemgang af den videnskabelige litteratur
  2. kontakt med projektledere fra stadigt aktive teknologier fra MedComs telemedicinske landkort og
  3. gennemførelse af interviews med nøglepersoner inden for telemedicin i landets fem regioner

Læs mere om kortlægning af telemedicin på MedComs telemedicinske landkort.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet fik midler fra Odense Universitetshospital og Region Syddanmark.

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Evalueringsansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

Chefkonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 5152 6692
APPFWU02V