Skip til primært indhold

Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

Der ses i dag et stigende forbrug af alternativ behandling blandt den danske befolkning. I sundhedsvæsenet anvendes bl.a. akupunktur som et behandlingstilbud til konkrete lidelser. Dette til trods for at evidensen bag akupunktur synes uafklaret inden for flere områder.

PROJEKTPERIODE

Start: 2001
Slut: december 2015

I obstetrikken har akupunkturen også vundet indpas, hvor den anvendes som erstatning for eller supplement til behandling ved udvalgte graviditetsgener.

MÅL

Formålet med denne evaluering var at kvalificere nuværende kliniske retningslinjer og instrukser for akupunkturbehandling af gravide i gynækologisk obstetrisk afdeling D, OUH med fokus på graviditetsgenerne kvalme og opkast (emesis/hyperemesis), bækkenrelaterede smerter og depression/angst. Derudover skulle projektet også vurdere akupunkturen som et samlet behandlingstilbud set ud fra et patient-, organisatorisk- og økonomisk perspektiv.

RESULTATER

På baggrund af rapportens samlede resultater blev det anbefalet, at fødestederne som minimum tilbyder akupunkturbehandling til gruppen af gravide med graviditetsbetinget kvalme (emesis/hyperemesis). Derudover ses det i gennemgangen, at tilbuddet om akupunktur til gravide resulterer i forholdsvis lave omkostninger.

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU01V