Skip til primært indhold

Sundhedsdroner

Tiden er helt afgørende i hospitalsvæsenet, når det gælder om at få stillet en diagnose, startet behandling eller leveret specialudstyr til en bestemt placering.

PROJEKTPERIODE

Start: 2019
Slut: 2021

Derfor så SDU og OUH på droner som et muligt svar på bedre effektivitet inden for hospitalslogistik. Projektet HealthDrone/ Sundhedsdroner startede i januar 2019 og var første gang, at droner blev benyttet til hospitalslogistik i Danmark.

MÅL

Formålet med projektet var, at dronerne skulle sikre hurtigere transport af medicinsk udstyr, biologiske prøver og på sigt sundhedspersonale end de daværende transportformer. Derfor skulle projektet afprøve dronetransport via såkaldte “luftkorridorer” mellem OUH’s hospitalsenheder i Odense, Svendborg og på Ærø.

Det blev forventet, at blodprøver kunne flyves fra A til B på under en time, hvor det ved projektets start kunne tage 12 timer at flytte prøver fra en klinisk afdeling til det centrale laboratorium til analyse.

Når prøver kommer hurtigere kommer frem til analyse, kan man også hurtigere stille diagnose og starte behandling. Det kan fx betyde, at man kan undgå at isolere patienterne unødigt og bruge mindre bredspektret antibiotika i tilfælde med mistanke om smitsom infektion. Ved at flyve særligt udstyr ud til mindre klinikker eller endda borgeres hjem, ville lokalt sundhedspersonale kunne foretage undersøgelser, som normalt ville kræve at borgeren tog turen til nærmeste hospital. Det var også planen, at en særlig type drone på sigt kunne transportere speciallæger, hvis operationsstuer på andre hospitaler stod med akutte udfordringer.

Droneteknologien som sådan var færdigudviklet, så projektet handlede om at udvikle infrastruktur og manglende komponenter som fx transportkasser egnet til luftbåren transport af biologiske prøver.

De første testflyvninger fandt sted allerede i 2020 i luftrummet over Danmarks nationale dronetestcenter i HCA Airport lige uden for Odense. Derefter skulle dronerne testes i at flyve uden for synsvidde (BVLOS – beyond visual line of sight) i en korridor mellem Ærø, Svendborg og Odense. I den forbindelse udstedte Trafikstyrelsen tilladelser, og dronerne var udstyret med sikkerhedssystemer, så de fløj lige så sikkert som almindelige fly.

EVALUERING

Udover at være test-site for prøveflyvningerne, stod OUH for en tidlig vurdering af værdien af sundhedsdroneprojektet efter den nyudviklede model EARTH. EARTH er et redskab til tidlig realistisk vurdering af værdien af nye innovative teknologier på sygehuse.

Projektets forventning var, at brug af droner til transport af blodprøver kunne reducere 12 timers transport til blot 45 minutter. Projektet anslog, at såfremt dronerne overtog transporten af blodprøver ville der være et økonomisk potentiale for de danske hospitaler på 200 mio. kroner. Opgaven blev at udfordre og tjekke de antagelser og den logik, der lå bag disse forventninger samt vurdere, om skøn blev erstattet af mere solid viden, og om risikoen blev mindre over tid i projektet. Den tidlige evaluering ved hjælp af modellen EARTH ville give et bud på, om forventningerne var realistiske at opnå.

Læs mere om projektet på den officielle hjemmeside sundhedsdroner.dk.

PARTNERE

Projektet var et samarbejde med Syddansk Universitets Dronecenter, som også huser det nationale UAS Denmark dronetestcenter samt virksomhederne HoloFalck A/SUnifly og Scandinavian Avionics A/S, der alle sammen arbejder inden for drone- og sundhedslogistik.

Projektet blev ledt af lektor Kjeld Jensen fra SDU’s Dronecenter på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, mens MTV-konsulent Iben Fasterholdt var partnerkoordinator for OUH.

Følg projektet på X (tidligere Twitter) @sundhedsdroner eller på Facebook, hvor der bl.a. bliver informeret om borgerrettede events såsom prøveflyvninger.

Se et indslag fra TV2: droneforsker Kjeld Jensen fortæller om arbejdet med dronerne. Læs en artikel fra Fyens Stiftstidende: “Direktør efter flyvetur i læge-drone: – Jeg følte mig helt tryg”.

EKSTERN FINANSIERING

HealthDrone modtog økonomisk støtte på 14 millioner fra Innovationsfonden.

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2979 6704
APPFWU02V