Skip til primært indhold

OUH afholder intern innovationsdag til at sprede ideer og løsninger

Tirsdag d. 27. november afholdte Odense Universitetshospital en intern innovationsdag, hvor over 120 medarbejdere fra hospitalets afdelinger var samlet for at dele ideer, løsninger og erfaringer med store og små innovationsprojekter.

Innovationsdagen på OUH er et årligt arrangement for hospitalets medarbejdere, som sætter fokus på nytænkning og innovation i hverdagen på de kliniske afdelinger.

Et fast element på Innovationsdagen er præsentation af resultaterne fra de projekter, som har fået penge fra OUH’s interne innovationspulje året før, for at synliggøre hvilken værdi puljens midler har givet i den kliniske hverdag.

På Innovationsdagen uddeles også en innovationspris, som afdelingerne selv nominerer finalister til i månederne op til innovationsdagen. En jury bestående af hospitalsdirektører, innovationsfolk, forskere og patientrepræsentanter vurderer nomineringerne og udpeger fem finalister, som på innovationsdagen præsenterer løsningerne i håb om at vinde deltagernes stemme og løbe med den såkaldte “RAP-pris”.

I år gik prisen til analyselaboratorierne i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Odense og Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Svendborg for projektet: “Hurtig påvisning af mikroorganismer”. De to afdelinger har indført ny molekylærbiologisk teknologi til hurtigdiagnostik for en lang række sygdomsfremkaldende mikroorganismer, hvilket betyder, at man nu hurtigere kan give patienter målrettet behandling for den konkrete infektion og undgå unødig isolation eller brug af bredspektret antibiotika.

Vinderne af RAP-prisen 2018 med OUH’s direktører Michael Dall og Torben Hedegaard Jensen samt innovationschef Tessa Lind Gjødesen

Innovationsdagen 2019 forventes afholdt i oktober.

APPFWU01V