Skip til primært indhold

Nyt 3D-kamera er præcist i måling af fodsår

Line Bisgaard Jørgensen har netop afsluttet sin ph.d., der havde til formål at validere effekten af et særligt udviklet 3D-kamera til at filme og monitorere helingen af fodsår hos diabetikere.

Fodsår er en alvorlig komplikation med risiko for at foden skal amputeres, og 19-34% af diabetikere får diabetiske fodsår. Gennem de senere år er der udviklet adskillige tredimensionelle (3D) måleapparater, der har potentiale til at vurdere sårhelingen fra et volumenperspektiv, men ingen af disse apparater blev anvendt rutinemæssigt i klinikken, fordi de var upræcise, dyre eller svære at bruge.

Derfor har OUH i en årrække samarbejdet med firmaet Teccluster om at udvikle 3D-kameraet 3D-Wound Assessment Monitor (WAM), som kan måle sårstørrelsen i tre dimensioner. I Lines projekt har hun undersøgt effekterne af kameraet ved at sammenligne måling af sår med kameraet med traditionelle sårmålemetoder (2D-areal og volumen). Resultaterne viste, at 3D-kameraet var pålideligt i målingen af sårstørrelsen især arealet af sårbunden og omkredsen. Herudover viste studiet, at 3D-sårmålingerne var sammenlignelige med de traditionelle sårmålemetoder i relation til 2D-arealet (sårets overflade) og volumen.

Nøjagtig og pålidelig målemetode

Line monitorerede sårhelingen af 150 diabetiske fodsår vha. 3D-WAM kameraet og sammenlignede med den traditionelle 2D billedmetode i en periode på otte uger. Det viste sig, at sårene helede signifikant hurtigere estimeret ud fra 3D-arealet (3D-WAM kameraet) sammenlignet med 2D-arealet (2D billedmetode). Det kan forklares ved, at ændringerne i 3D-arealet både er et udtryk for sårheling fra sårbunden samt fra sårkanterne, hvorimod ændringerne i 2D-arealet kun er et udtryk for sårhelingen fra sårkanterne. Forskellen mellem ændringerne i 2D-arealet og 3D-arealet var dog ikke så stor for mindre sår på under fem cm2 , fordi disse sår ofte er overfladiske, og derfor er de 2D og 3D-målinger udtryk for den samme proces.

Lines forskning konkluderer, at 3D-kameraet er en nøjagtig og pålidelig målemetode til sår og kan vise selv små ændringer i sårhelingsprocessen. Desuden kan 3D-kameraet bruges til at monitorere helingen af diabetiske fodsår især for større sår med areal over fem cm2.

Det er vigtigt at kunne vurdere, hvorvidt sårhelingen forløber tilfredsstillende, så man på et tidligt tidspunkt kan foretage justeringer i behandlingen.

3D-kameraet brugt i undersøgelsen er en ny teknologi udviklet på OUH i samarbejde med firmaet Teccluster og er endnu ikke tilgængeligt på markedet. Derfor indføres løsningen ikke i drift på nuværende tidspunkt. Lines forskning har vist, at der er klinisk belæg for at videreudvikle teknologien og gøre den markedsklar i både design og pris.

Læs mere om projektet her.

APPFWU02V