Skip til primært indhold

Grib alarmen

Står man hos en patient, og der går en alarm på en anden stue, kan det være svært at træffe beslutning om, hvilken patient der skal prioriteres. Måske er patienten på den anden stue blevet akut dårlig, eller måske er der blot tale om en teknisk alarm, fordi apparatet snart kræver strømtilslutning?

PROJEKTPERIODE

Start: oktober 2020
Slut: december 2021

På mange af Odense Universitetshospitals (OUH) sengeafdelinger ligger patienter koblet til medicinsk udstyr, der monitorerer patientens tilstand. I dag har OUH flersengsstuer, hvor plejepersonalet har mulighed for at overvåge flere patienter samtidig, men på det nye OUH vil der være énsengsstuer, og sygeplejersken har nu ikke længere et samlet overblik over alle de patienter, hun passer.

MÅL

I projektet skulle der udvikles et digitalt system, der ville gøre det muligt at få alarmer fra udstyr på afdelingen sendt til personalets smartphones og samtidig filtrere data fra det medicinske udstyr, så hver type alarm kunne få sin egen lyd. Med alarmsystemet kunne personalet ved hjælp af lyden fra systemet på deres smartphone differentiere mellem tekniske alarmer og kliniske alarmer. Derved kunne sygeplejersken på et objektivt grundlag træffe beslutning om, hvilken patient der krævede tilstedeværelse først.

Alarmsystemet skulle endvidere give mulighed for kortvarigt at frigive hænder til andre opgaver, da patienterne nu kunne observeres på afstand. Sygeplejersken kunne fx gå i medicinrummet med ro i maven, da hun ved, at hun ville blive alarmeret med det samme, hvis en alarm gik, og hun ved præcis, hvilken seng hun skulle løbe til for at yde assistance. Derudover skulle det give patienter og pårørende ro, da det ville blive muligt at skrue ned for lyden på det medicinske udstyr på stuen, og med nyere medicinsk udstyr ville det sågar være muligt at slukke displayet på udstyret, så patienterne kunne få ro og mørke om natten.

PARTNERE

Projektet blev gennemført på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på Odense Universitetshospital i samarbejde med virksomhederne Cambio og Ascom.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af OUH’s Innovationspulje.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V