Skip til primært indhold

Implementering af EPJ-systemer

I den digitale tidsalder er det en udfordring at håndtere og styre udskiftningen af forældede informations- og kommunikationssystemer (IKT-systemer) og implementere nye, tidssvarende systemer samtidig med, at produktivitet, servicekvalitet og datasikkerhed fastholdes.

PROJEKTPERIODE

Start: maj 2021
Slut: sommer 2024

Det største IT-system på sygehusene er den elektroniske patientjournaler (EPJ-systemet), der samler viden om patienters sygdom og behandling. Et velfungerende EPJ-system er således afgørende for kvaliteten af det kliniske arbejde, personalets arbejdsgange og for ressourceforbruget.

“Ledelse af implementeringen af EPJ-systemer i Region Nordjylland og Region Syddanmark” er et forskningsprojekt, der undersøger implementering og ledelse af nye EPJ-systemer samt mulige effekter på personalets arbejdsgange og sygehusenes kvalitet og produktivitet.

MÅL

Projektets mål er at analysere betydningen af forskelle i ledelse for implementeringsprocessens resultater. Dette for at udvikle evidensbaseret viden om bedste praksis for udskiftning af store IKT-systemer i sundhedsvæsnet.

Fra et samfundsmæssigt perspektiv er projektets formål at styrke Danmarks position som digital frontløber gennem opbygningen af viden omkring vellykket ledelse og organisering af IKT-implementering. Samtidig skal forskningsprojektet kvalificere ledelsen og organisationen i implementeringsprocesserne i Region Nordjylland og Region Syddanmark gennem løbende feedback om projektets resultater til Regionerne.

Forskningsprojektet forventes at bidrage med viden til ledelse og organisation, som forsøger at implementere nye informations- og kommunikationstekniske systemer, herunder EPJ. Det kan fx være viden om:

Medarbejdernes forventninger til og vurderinger af ledelsesstil, -aktiviteter og -engagement, samt ressourcer til implementering og informationer før og under implementering af EPJ-systemet.
Medarbejdernes brug af systemet og barrierer for det.
Udviklingen i afdelingernes registreringer, produktivitet og behandlingskvalitet før, under og efter udrulningen af EPJ-systemet.

PARTNERE

Forskningsprojektet ledes i et samarbejde mellem professor Kristian Kidholm, professor Morten Balle Hansen, Center for Organisation, Ledelse og Administration (AAU) og professor Christian Nøhr, Center for Sundhedsinformatik og Teknologi (SDU).

Kristian Kidholm

Professor, forskningsleder i CIMT

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7960
APPFWU01V