Skip til primært indhold

Tidlig medicinsk teknologivurdering af E-sundhed

Demografien i samfundet er i forandring bl.a. med stigende antal ældre, og det giver et øget behov for sundheds- og plejeydelser. Nye teknologier gør det muligt at tilpasse og personalisere eksisterende praksisser, hvilket kan modvirke alvorlige sygdomme og redde liv.

PROJEKTPERIODE

Slut: 2020

Men selvom den teknologiske udvikling i sundhedssektoren har stort potentiale, er det stadig langt fra alle teknologiske innovationer lever op til deres formål. Det er derfor yderst vigtigt at dokumentere effekten af innovationer i sundhedsvæsenet for at kunne vurdere, om de er godt nok implementeret.

For at effektivisere både udvikling og vurdering af sundhedsinnovation er nye metoder for tidlig medicinsk teknologivurdering (tidlig MTV) kommet til. Tidlig MTV er en type MTV, der evaluerer teknologier, som endnu ikke er færdigudviklede. Denne type MTV kan også defineres som en tidlig undersøgelse af de medicinske, økonomiske, sociale og etiske konsekvenser af en sundhedsintervention for at fastlægge deres potentielle værdi i sundhedsvæsenet.

MÅL

Målet med denne afhandling var at undersøge metoder til tidlig MTV af innovative teknologier samt udforske værdien af adfærdsdata til at vurdere e-sundhedsløsningers anvendelighed.

Denne afhandling henviste til tidlig vurdering af sundhedsinnovationer som en metode til at identificere drivkræfter og barrierer tidligt i processen samt fastlægge forventede resultater, der møder brugernes behov. Anvendelsen af tidlig MTV kan give beslutningstagere trinvis støtte, hvilket er nødvendigt i forbindelse med e-sundhedsløsninger for at sikre en bæredygtig implementering.

RESULTATER

Første del af studiet viste, at tidlig MTV er velegnet som indikator for værdi og risici, men at det kan være svært at få data nok i denne fase til at drage entydige konklusioner.

Anvendelse af MTV i de tidlige udviklingsfaser af nye teknologier kan dog være med til at sætte fokus på de kvalitetsmæssige områder, der er vigtige for tilpasning af løsningen og fremtidig implementering. Helt konkret viste en tidlig stakeholder-analyse af den norske web-platform DigiHelse, hvilke positive fordele platformen kunne give for patienter og hjemmeplejen samt de potentielle socioøkonomiske fordele, hvis den blev udviklet og implementeret hensigtsmæssigt i forhold til målgrupperne.

Anden del af studiet viste, at adfærdsdata er en vigtig kilde til af vurdere anvendeligheden af en sundhedsteknologi. Ved at bruge adfærdsdata til at analysere pilotprojektet DigiHelse, blev det påvist, at løsningen ikke svarede til målgruppens behov. Derfor havde den en lav ‘adoption rate’ blandt målgruppen. Studiet viste, at adfærdsdata kan være med til at identificere problemområder for sundhedsteknologier og pege dem i en bedre retning til videreudvikling. Derved kan tidlig MTV føre til en højere grad af implementering og anvendelse hos målgruppen.

PARTNERE

Projektet var et ph.d.-projekt af Linn Nathalie Strøme.

Projektet blev forsvaret virtuelt d. 9 december 2020. Linn er i dag postdoc ved Centre for Connected Care (C3) ved Oslo Universitetssykehus.

Linn Nathalie Støme

Postdoc, ph.d.

Oslo Universitetshospital


Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU02V