Skip til primært indhold

PERSONAE – personalised digital treatment

I projektet PERSONAE (personalised digital treatment of depression) udvikles en digital løsning til behandling af patienter med depression. Selvom en betydelig del af både danske og internationale patienter har depression, er der få patienter, der modtager en egentlig behandling. Derfor er der behov for at nytænke behandlingsstrategier på dette område.

PROJEKTPERIODE

Start: 2023
Slut: 2027

Implementering af PERSONAE forventes at kunne bidrage til at reducere ventetider hos både den almen praktiserende læge og i psykiatrien. Ydermere vil det være muligt at monitorere patienter med milde symptomer, og ved hjælp af AI afgøre, om der er behov for anden behandling. Ved at behandle flere patienter effektivt og på den måde frigive ressourcer, er PERSONAE designet til at skabe værdi for sundhedsvæsenet. Projektet består af syv arbejdspakker, hvoraf den sidste har til formål at lave en økonomisk evaluering på baggrund af et randomiseret kontrollet studie.

MÅL

Formålet er at udføre en omkostningseffektivitetsanalyse på baggrund af et randomiseret kontrolleret studie. I projektet anvendes det nyudviklede redskab MAS-AI til evalueringen. Den økonomiske analyse skal give indblik i de gevinster, der potentielt er for sundhedsvæsenet ved at indføre en digital behandlingsløsning til patienter med depression. Der indsamles data for omkostningerne ved investering, behandling i psykiatrien og somatikken, behandling hos egen læge, sygefravær og medicin. Desuden inkluderer analysen patienternes egne omkostninger, herunder transport, medicin og tidsforbrug. Derudover indsamles der løbende data om effekten af behandlingen. Omkostningerne sammenholdes med effekten for at beregne forholdet mellem omkostninger per patient og effekt.

Læs mere om projektet på personae.cedip.dk.

PARTNERE

Projektet udføres i samarbejde med Center for Digital Psykiatri, University of Limerick, Monsenso og Depressionsforeningen.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af Innovationsfonden.

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2979 6704
Nanna Kirstine Magdalene Bluhme

Nanna Bluhme

Forskningsassistent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2381 4009
Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU01V