Skip til primært indhold

Ph.d.'er i CIMT

Der er tilknyttet en lang række ph.d.’er til Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Ph.d.’erne har mange forskellige uddannelsesbaggrunde og forsker i en lang række områder inden for sundhedsteknologi.

PH.D.'ER I CIMT

Forsker

Titel på studie

Forventes afsluttet

Nanna Kastrup Omkostningseffektivitet af AI til øget patientinddragelse 2023
Janni Petersen Fallesen App til patienter med tarmsygdom 2023
Lene Lehmkuhl TO:MOVE – ICU. Optimering af mobilisering hos mekanisk ventilerede intensivpatienter 2023
Jonas Bojsen FAST-MRI: AI-optimeret MR-scanning til akut slagtilfælde 2023
Tanja Juhl Mikkelsen Forbedret diabetesomsorg til patienter med type 2 diabetes og skizofreni 2024
Minne Line Nedergaard Mikkelsen Evaluering af indførelsen af digital patologi 2024
Anders Nikolai Ørsted Schultz Ambulant besøg via video for patienter med diabetes 2023
Camilla Gry Temmesen Få de børn du ønsker, mens du kan – Kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og overvejelser om timing af moderskabet 2024
Mette Skovsbøl Sørensen Evaluering af EPJ-Syd 2024
Helle Poulsen Fælles dagsorden til stuegang 2024
Ole Abildgaard Hansen Fra ung til voksen med epilepsi 2024
Lena Skovgård Petersen Hjemmebehandling af spasticitet med baklofenpumper 2024
Camilla Littau Nielsen Mental sundhed hos forældre til børn med kræft 2024
Marianne Dyrby Lorenzen Støtte til patienten efter udskrivelse fra rygoperation 2024
Anne Wettergren Karlsson Forskning i samskabelse mellem forsker, patienter og pårørende 2024
Rasmus Søgaard Hansen AI til at diagnosticere kræft ved blod i urinen 2024
Elle Christine Lüchau Implementering af videokonsultationer i almen praksis 2024
Maja Kjær Rasmussen Sundhedsøkonomisk evaluering af pandemihåndtering 2025
Maria Monberg Feenstra PRO-data til endometriose 2025
Natassia Kamilla Juul Teknologi til patienter med kronisk hjertesvigt 2025
Eithne Hayes Bauer Udvikling af model for tele-palliation 2026

 

Forsker

Titel på studie

Afsluttet

Mohammad Naghavi-Behzad Behandlingsrespons ved metastatisk brystkræft 27. oktober 2023
Christina Østervang Forbedring af korte patientforløb i akutmodtagelsen 26. oktober 2023
Mille Nabsen Marwaa App til at støtte personcentreret rehabilitering efter stroke 31. august 2023
Pia Krause Møller PRO til evaluering af ny teknologi inden for strålebehandling 27. januar 2023
Pernille Kjærgaard Christiansen Sund Sammen – IT-løsning til vægttab efter fødsel 12. december 2022
Amin Naemi Predictive Models for Identifying Deterioration in Acutely Admitted Patients 2022
Bettina Trettin Telemedicin til patienter med psoriasis 20. december 2021
Tine Vestergaard Teledermoskopi i almen praksis 26. oktober 2021
Sune Møller Skov-Jeppesen Sikkerhed og effekt af anvendelse af trykbølger til behandling af diabetisk nyresygdom 17. december 2020
Linn Nathalie Støme Estimating utility applying behavioural data in early health technology assessment 9. december 2020
Kathrine Rayce Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv 23. september 2020
Charlotte Nielsen Nyretransplantationsforløbet, patientinvolvering og mHealth 17. januar 2020
Sidsel Villumsen Methods for Monitoring Availability, Use and Effect of Health Information Technology Systems in Denmark 20. september 2019
Line Bisgaard Jørgensen Volumetric Measurements for Monitoring Ulcer Healing of Diabetic Foot Ulcers and Venous Leg 29. august 2019
Tina Dalager Smerte i bevægeapparatet blandt kirurger, der udfører minimalt invasiv kirurgi 29. maj 2019
Charlotte Myhre Jensen Anvendelse af telemedicinsk løsning til at kvalificere behandlingsforløbet for patienter med osteoporotisk hoftefraktur 14. december 2018
Mathias Tiedemann Svendsen A patient-centered intervention study to improve medical adherence in psoriasis patients treated with topical corticosteroid/calcipotriol preparations  13. december 2018
Pernille Ravn Jakobsen Mobil sundhedsteknologi – et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose 31. august 2018
Anette Tanderup Hospital i Hjemmet – Feasibility af et telemedicinsk understøttet hospital i hjemmet til indlæggelse af akutte geriatriske patienter 28. august 2018
Carl Brandt Langtidseffekten af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen praksis (LIVA) – Et randomiseret kontrolleret studie. (Online Diætist i Almen Praksis) 24. august 2018
Isabelle Mairey På forkant med sundhed (Economics of telemedicine) 7. juni 2018
Iben Fasterholdt En model til tidlig forecast af forventet afkast af nye innovative medicinske teknologier på danske hospitaler februar 2018
Robin Kok Internetbaseret behandling af fobier i den ambulante modtagelse januar 2018
Kristina Garne Holm Tidligt hjemmeophold: Anvendelse af telemedicin for forældre til præmature børn indlagt i eget hjem december 2017
Ellen Raben Pedersen Speech Intelligibility Test for Clinical Practice september 2017
Daniel Bjerring Jørgensen Towards Patient-Centric Telehealth: a Journey into ICT Infrastructures and User Modeling august 2017
Anne-Kirstine Dyrvig Validity of studies of innovative medical technologies: Selected elements of external validity juni 2017
Thomas Schmidt Identifikation af højrisikopatienter i den Fælles Akutmodtagelse på OUH. Analyse af patientdata til udvikling af ny model til identifikation af risikopatienter februar 2016
Benjamin Schnack Rasmussen Telemedicine Consultations for Treatment of Diabetic Patients With Foot Ulcers in the Region of Southern Denmark – Randomized Prospective Study oktober 2015
Mette Maria Skjøth Anvendelse af eHealth i kommunikationen med patienter om prænataldiagnostik september 2015
Dorthe Boe Danbjørg A lifeline connecting new parents with the hospital: Using Participatory Design to develop and test app for parents being discharged early postnatal maj 2015
Anne Dichmann Sorknæs The effects of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) september 2013

CIMT PHD CLUB

CIMT’s PhD Club er et tilbud til ph.d.-studerende med tilknytning til CIMT og andre ph.d.-studerende med fokus på digitale sundhedsteknologier. CIMT PhD Club tilbyder netværk, tværfaglig diskussion og sparring.

Møder holdes den fjerde torsdag i hver måned kl. 14-15.30.

Emner på møderne kan fx være:

  • Nye metoder til brugerinvolvering i forskningsprojekter
  • Forskelle og ligheder mellem cost-effectiveness, mini-MTV og business cases
  • Valg af forskningsdesign til studier af effekten af digitale sundhedsteknologier
  • Hvordan sikrer jeg fokus på ulighed i sundhed i mit forskningsprojekt?

Er du ph.d.-studerende, og vil du også gerne være en del af netværket i CIMT? Så skriv til os på cimt@rsyd.dk.

APPFWU02V