Skip til primært indhold

Unwired Health

I projektet deltog Region Syddanmark, Catalonien i Spanien samt Skotland, som alle ønskede at gennemføre en ny type udviklings- og indkøbsproces. Den skulle resultere i en ny mobil service; en app til coaching af patienter med hjertesvigt.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2014
Slut: april 2016

MÅL

Målet med UNWIRED Health-projektet var at re-designe leveringen af sundhedsydelser i Europa gennem udviklingen af en ny app til patienter. Projektet skulle anvende prækommercielt indkøb og dermed være med til at teste denne relativt nye udbudsform.

I et prækommercielt indkøb udbyder én eller flere offentlige institutioner en problemstilling. Virksomheder kan herefter byde ind med løsningsforslag. Prækommercielle indkøb omfatter kun processen, hvor løsningerne udvikles, derfor er de rent juridisk undtaget for udbudspligt. Det er dog et krav, at resultaterne deles mellem samarbejdspartnerne, samt at kontrakterne indgås på markedsvilkår.

Formen skulle give mindre virksomheder mulighed for at være med på rimelige vilkår. Unwired Health-projektet skulle dermed være medvirkende til at få flere leverandører i spil og øge valgfriheden for regionen samt konkurrencen på markedet.

Håbet var, at leverandører fra Region Syddanmark ville få mulighed for at levere mobile sundhedsløsninger til tre europæiske regioner i første omgang – og senere til mange flere, hvis processen viste sig at være en succes.

RESULTATER

Den juridiske og økonomiske del af projektet viste sig at være så uhensigtsmæssig for de offentlige parter i Danmark og Skotland, at det ikke var muligt at gennemføre det prækommercielle indkøb, og derfor blev projektet lukket i april 2016.

EKSTERN FINANSIERING

Unwired Health var 75% finansieret fra EU Kommissionen gennem FP7 Rammeprogrammet med et samlet tilskud på 2.827.907€.

Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU02V