Skip til primært indhold

Velfungerende Telemedicin

I 2019 aftalte Regeringen og Danske Regioner, at en ny finansieringsmodel skulle indføres for danske sygehuse. Den nye finansieringsmodel har bl.a. øget fokus på brug af digitale sundhedsteknologier, herunder telemedicin, til danske patienter.

PROJEKTPERIODE

Start: august 2019
Slut: maj 2020

Der manglede dog overblik over både klinisk effekt, patienttilfredshed samt organisatoriske og økonomiske konsekvenser for telemedicin, så telemedicin bør ikke indføres ukritisk.

MÅL

Formålet med projektet var at beskrive evidensbaserede digitale sundhedsteknologier og derved give kliniske afdelinger på regionens somatiske sygehuse information om nye muligheder for at anvende digitale teknologier.

Projektet blev gennemført ved en søgning i PubMed-databasen efter videnskabelig, international litteratur om digital sundhedsteknologi. Der blev søgt efter randomiserede studier eller studier med kontrolgrupper, som undersøger effekten af telemedicin til hospitalspatienter, publiceret indenfor de seneste 10 år. Desuden gennemgik projektet det telemedicinske landkort for relevante projekter og indhentede videnskabelige undersøgelser af projekterne. Der blev desuden udført semistrukturerede interviews af regionale eksperter om deres erfaringer med eksisterende telemedicinske løsninger.

RESULTATER

Litteratursøgningen resulterede i 2825 hits og i alt 331 artikler blev inkluderet til dataudtræk og vurdering. Det har resulteret i en database med resultaterne inden for 22 forskellige medicinske specialer. Databasen giver et overblik over mulige teknologier, patientgrupper og effekten af teknologierne og er tilgængelig på hjemmesiden telemedicine.cimt.dk.

Andelen af studier, som viste en positiv statistisk signifikant klinisk effekt af anvendelsen af digital sundhedsteknologi var 48 % (164 artikler), mens 47 % viste ingen statistisk signifikant forskel.  Kun 6 artikler (2 %) viste en signifikant negativ effekt.

Projektet og den dertilhørende hjemmeside giver de enkelte afdelinger på sygehusene i Region Syddanmark og andre interesserede et overblik over mulige telemedicinske teknologier og deres effekt. Det er herefter op til de enkelte afdelinger selv at vurdere, hvilke teknologier der er relevante for deres patienter og i deres organisation.

Se projektets resultater på hjemmesiden telemedicine.cimt.dk og søg på tværs af artikeldatabasen. Her kan du også læse mere om projektet.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af Region Syddanmark og Odense Universitetshospital.

Ida Wagner Svendsen

Ida Wagner Svendsen

MTV-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2466 9951
Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

Chefkonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 5152 6692
Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU01V