Skip til primært indhold

Hjemmemonitorering med Apple Health Kit

Der er i sundhedssektoren i stigende grad fokus på korte hospitalsophold og muligheden for pleje og behandling i eget hjem – både for at spare ressourcer på hospitalet, men især for at gøre et behandlingsforløb mere behageligt for patienten og mindre indgribende i hverdagslivet.

PROJEKTPERIODE

Start: september 2016
Slut: november 2017

CoLab Odense havde sammen med virksomhederne Apple og Medware opbygget et test-setup, der forbandt Apple Health Kit med appen Mit Sygehus. Data kunne således overføres direkte fra patientens smartphone til appen Mit Sygehus og dermed til journalsystemet Cosmic.

Apple Health Kit var en app på dengang nyere iPhones, der kunne bruges til at samle og vise data fra andre apps, der fx kan tælle skridt, måle blodtryk eller registrere vægt.

Projektet dækkede over tre mindre projekter, der byggede på hinandens resultater. Projekterne var:

  • Udvikling af testset-up og test på afdeling Y, nyremedicinsk afdeling
  • Generisk testset-up, inkl. planlægning og gennemførelse af fem tests af patientforløb med monitoreringsudstyr til blodtyk, vægt, søvn samt apple watch
  • Projekt med CoLab plug’n’play for at udarbejde manual for opbygning af forløb baseret på erfaringer fra de udførte tests af teknologi og patientforløb

MÅL

Formålet med projektet var at give patienter med kroniske sygdomme ( i første omgang nyrepatienter) mulighed for selv at foretage målinger hjemmefra (=hjemmemonitorering) og derved spare nogle af turene til hospitalet. Det første test set-up handlede om måling af blodtryk, men i princippet kunne set-uppet udvides til målinger af vægt, søvn, m.m.

RESULTATER

Patienterne udtrykte tilfredshed med at kunne tage blodtrykket hjemme i fred og ro, enkelte udtrykte at det var godt at kunne gøre hele processen i en arbejdsgang, så de vidste, at blodtryksværdien var sendt.

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
APPFWU01V