Skip til primært indhold

Forbedring af korte patientforløb i akutmodtagelsen

At blive akut syg skaber ofte følelser som usikkerhed og angst for, hvad der kommer til ske på kort og lang sigt for patienten selv, men også for deres pårørende. Et stigende antal patienter og pårørende bliver sendt hjem fra de danske akutmodtagelser efter ganske få timer til behandling i eget hjem eller uden behov for opfølgning.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. februar 2020
Slut: 26. oktober 2023

Nylige undersøgelser viser, at 25 % af patienterne og de pårørende oplever deres ophold i akutmodtagelsen som fragmenteret og præget af effektivitet, hvilket kan efterlade dem med mange spørgsmål efter hjemsendelse. Dette gør sig gældende både internationalt og i national kontekst.

MÅL

Dette ph.d. projekt havde det overordnede formål at blive klogere på, om vi kunne forbedre de korte patientforløb under 24 timer.

Projektet havde tre faser med følgende formål:

  1. Undersøge patienter og pårørendes oplevelser ved de korte forløb og blive klogere på, hvilke behov de ønskede opfyldt. Dette blev gjort gennem feltobservationer i afdelingen og individuelle interviews med patienter og pårørende. Derudover blev sygeplejersker og lægers perspektiv belyst i fokusgruppeinterviews. Fasen afsluttet i december 2020.
  2. Designe og udvikle en intervention på baggrund af data fra første fase og ved at afholde innovative workshops med brugerne (patienter, pårørende, sygeplejersker, læger m. fl.) . Interventionen skulle understøtte de behov, der blev beskrevet af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.
  3. Teste interventionen.

Data blev indsamlet i Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital og Akutafdelingen Kolding, Sygehus Lillebælt.

RESULTATER

Projektet fandt, at der var en uoverensstemmelse mellem de behov, patienterne og deres pårørende havde, og de behov akutmodtagelsen opfyldte. Det blev især påpeget, at der i akutmodtagelsen var mangelfuld kommunikation, manglende pårørendeinvolvering og at det tværfaglige samarbejde ikke var optimalt.

I projektet blev et eksisterende informationssystem derfor redesignet for at tilgodese disse behov. Systemet Cetrea har løbende givet sundhedspersonalet opdateringer på patientflow, men den redesignede version var ikke længere rettet mod klinikerne, men fungerede i stedet som et supplerende patientmodul kaldet Cetrea Clinical Logistics for patients. Systemet leverede kontinuerlig og tidstro personcentreret information direkte på hospitalsstuen, så patienterne og deres pårørende hele tiden vidste, hvad de ventede på. Det krævede ikke en ændring af arbejdsgange for personalet, og patienterne følte at informationssystemet var med til at give ro og følelsen af kontrol under en akut indlæggelse.

Systemejerne af Cetrea, medtech-virksomheden Getinge, har valgt at arbejde videre med udviklingen af Cetrea Clinical Logistics for patients.

PARTNERE

Projektet var et ph.d.-projekt af Christina Østervang. Vejledere på projektet var Annmarie T. Lassen, Charlotte Myhre Jensen, Karin B. Dieperink og Elisabeth Coyne.

Partnere inkluderede Fællesakutmodtagelsen på OUH og Sygehus Lillebælt. 

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af SDU og OUH.

Christina Østervang

Christina Østervang

Sygeplejerske, ph.d.-studerende

FAM - Fælles Akutmodtagelse


APPFWU01V