Skip til primært indhold

ADLIFE

Den stigende befolkningsalder og udvikling inden for medicinsk videnskab gør, at mennesker med kroniske sygdomme i dag lever længere. Det har skabt nye udfordringer i sundhedssektoren i forhold til opretholdelse af livskvalitet, støtte til plejepersonale samt udvikling af bæredygtige sundhedsydelser.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. januar 2020
Slut: 31. december 2023

Projektet ADLIFE fokuserede på det stigende antal personer med avancerede kroniske sygdomme, som kunne drage fordel af digitalt understøttede interventioner. De kroniske sygdomme var ofte ledsaget af komorbiditet (forekomst af flere sygdomme på én gang), polyfarmaci (højt forbrug af forskellige slags medicin), skrøbelighed samt isolering, og der var derfor stort potentiale for at understøtte de ramte borgere med løsninger, som afhjalp disse problematikker.

ADLIFE-projektet ønskede at forbedre livskvaliteten for ældre med avancerede kroniske sygdomme ved hjælp af innovativ, intelligent personlig pleje på tværs af sektorer, baseret på digitale værktøjer.

MÅL

ADLIFE ville demonstrere, at det er muligt at levere et personligt behandlingsforløb, der muliggør en mere målrettet og rettidig pleje til patienter med avancerede kroniske sygdomme ved hjælp af digitale løsninger, der passer til borgernes behov og skaber sammenhæng på tværs af sektorer.

På OUH Svendborg Sygehus ville ADLIFE teste konkrete digitale løsninger til patienter med lungesygdommen KOL samt patienter med hjertesvigt for at skabe bedre sammenhæng i behandlingsforløbet for den enkelte patient.

Løsningerne i ADLIFE’s ‘værktøjskasse’ skulle afprøves i syv forskellige lande i Europa på over 800 patienter i lokale pilotafprøvninger.

Se en video om ADLIFE.

PARTNERE

Konsortiet bag ADLIFE bestod af 12 partnere fra syv lande. Projektet blev ledt af Kronikgune Institute for Health Services Research, som hører under sundhedsmyndighederne i Baskerlandet i Spanien.

Fra OUH indgik CIMT samt Medicinsk afd. M på OUH Svendborg Sygehus som partner og var bl.a. testsite på de digitale værktøjer. Derudover stod OUH for den arbejdspakke i projektet, der omhandlede ’empowerment’ af patienter og pårørende.

Læs mere om ADLIFE på projektets officielle hjemmeside eller følg ADLIFE på LinkedIn.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af EU’s Horizon 2020-program, referencenummer på bevilling (grant agreement): 875209. 

Lena Lykke Jønch-Clausen

Projektleder

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2452 1116
APPFWU02V