Skip til primært indhold

Telemedicinsk løsning forbedrer starten på familielivet for forældre med for tidligt fødte børn

Et forskningsprojekt med telemedicinsk hjemmeindlæggelse skal vise, om for tidligt fødte børn udvikler sig lige så godt hjemme i familiens skød som på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense.

I 2014 var over 200 for tidligt fødte børn og deres mødre indlagt i længere tid på neonatal-afdelingen på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense for behandling og pleje. Den nuværende praksis er, at for tidligt fødte børn først kan komme hjem, når barnet kan spise ved bryst eller flaske og tage på i vægt uden supplerende ernæring fra sonde. Det sker først omkring den oprindelige termin. For mange af familierne betyder dette, at de har svært ved at etablere sig som familie, da barnets far ikke kan være indlagt, og de ikke er i vante rammer. Uroen ved at være indlagt og væk hjemmefra kan også betyde, at der er problemer med at komme i gang med amning og at få den nødvendige søvn. Og hvis der er andre børn i familien, er det ofte svært at få det hele til at hænge sammen og at få en god start på livet med den lille ny, når mor og barn er væk hjemmefra i længere tid.

Derfor har Odense Universitetshospital (OUH) igangsat et forskningsprojekt, som skal undersøge, om det er muligt at sende mor og barn hjem fra hospitalet tidligere, understøttet af en telemedicinsk løsning, som gør, at de stadig kan have tæt kontakt til personalet på hospitalet.

Mandag d. 7. marts bragte TV AVISEN et indslag om projektet, som kan ses her.

Mit Sygehus

I projektets udskrives familierne tidligere og får herefter støtte fra personalet på neonatal-afdelingen via en iPad, som hospitalet udleverer. På iPad’en ligger app’en Mit Sygehus, som indeholder informationer om pleje af et for tidligt født barn samt muligheden for at kommunikere med afdelingen via tekstbeskeder og videoopkald.

App’en er udviklet på OUH og er integreret med den elektroniske patientjournal. Via Mit Sygehus kan familierne også uploade billeder og videoer af deres barn for at vise dem til personalet. Der er også et ernæringsskema, som fremsendes via app’en til familien to gange ugentligt. I ernæringsskemaet fremgår hvilken mængde mad, protein og vitaminer barnet skal have.

To gange om ugen deltager forældrene i faste videomøder med en sygeplejerske for at sikre, at barnet trives og vokser, som det skal. Desuden er barnet til kontrol hos en læge i afdelingen hver anden uge som en ekstra sikkerhed.

Opstår en akut situation, kan familierne også ringe eller møde op i afdelingen døgnet rundt. På denne måde får familien støtte fra personalet til at få amningen i gang og til at give barnet mad via sonde, uden at de behøver at være indlagt på hospitalet.

Bedre livskvalitet uden at sænke den behandlingsmæssige kvalitet

Forskningsprojektet på OUH ledes af ph.d.-studerende Kristina Garne Holm, og har været i gang siden efteråret 2014. De første tidlige hjemsendelser af familier med telemedicin begyndte i november 2015: Indtil nu har der været 18 børn igennem en hjemmeindlæggelse med telemedicin.

 "De foreløbige resultater viser, at familierne er rigtig glade for tilbuddet og føler, at de får en mere rolig start, samtidig med at de stadig har adgang til den professionelle hjælp fra hospitalet, de har brug for. Den tekniske løsning med videosamtaler via Mit Sygehus-app’en fungerer fint og familierne oplever at det er både nemt og trygt at bruge," fortæller Kristina Garne Holm.

Blandt personalet på afdelingen er man også positiv over for løsningen:

"Vi har indrettet et særligt rum på afdelingen, hvor sygeplejerskerne i ro og fred kan gennemføre videoopkald hjem til dem på aftalte tidspunkter, hvor forældrene ringer op til afdelingen. Projektsygeplejerskerne føler, at løsningen bidrager med noget positivt til familierne," siger Kristina Garne Holm.

Ph.d.-projektet varer indtil september 2017 og skal i den tid afprøve hjemmeindlæggelserne på mange flere for tidligt fødte børn og deres forældre. I alt forventes 70 børn at deltage i projektet, så der kan laves en grundig evaluering af tilbuddet og dets effekter på både den patientoplevede kvalitet, de kliniske effekter i forhold til de for tidligt fødte børn og den tekniske løsning samt økonomien i en større udrulning af tilbuddet.

Samarbejdet bag forskningsprojektet

Forskningsprojektet er støttet af Region Syddanmark, Syddansk Universitet, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense, Helsefonden, Aase og Ejner Danielsens Fond og OUHs Frie Forskningsmidler og foregår i et samarbejde mellem HCA Børne- og Ungehospital og deres forskningsenhed HCA Forskning samt Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), forskningsenheden for innovation og telemedicin på OUH og SDU.

APPFWU01V