Skip til primært indhold

Forbedret diabetesomsorg til patienter med type 2 diabetes og skizofreni

I Danmark har ca. 43.000 personer skizofreni, og det anslås, at type 2 diabetes (T2D) optræder 2-3 gange hyppigere blandt de skizofrene, sammenlignet med resten af befolkningen.

PROJEKTPERIODE

Start: 2020
Slut: 26. april 2024

Den hyppige forekomst af T2D skyldes bl.a. uhensigtsmæssig livsstil, nedsat sygdomsindsigt, den medicinske behandling samt genetik. Forskning viser en markant overdødelighed hos denne patientgruppe, de lever således i gennemsnit ca. 15-20 år kortere end den øvrige befolkning.

MÅL

Projektet er en eksplorativ undersøgelse med udgangspunkt i forskningsmetoden Participatory Design, som skal afdække om udvikling af en ny sundhedsteknologisk løsning kan understøtte patienter med skizofreni og T2D til forbedret diabetesomsorg.

Formålet er at afdække patienter med skizofreni og T2D’s behov for diabetesomsorg i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle for at skabe en forstærket indsats til patientgruppen på tværs af sektorer.

Projektet vil bidrage med omfattende viden om patientgruppens erfaringer og deres behov i relation til diabetesomsorg på tværs af sektorer. Det vil skabe en forståelse for, hvordan der kan udvikles interventioner, som imødekommer patienternes behov ved aktivt at involvere dem, der normalt udelukkes. Endelig bidrager projektet med viden til gavn for sundhedspersonalet, så de kan yde kompetent pleje og behandling til denne patientgruppe og etablere et tæt samarbejde mellem somatik og psykiatri.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Tanja Juhl Mikkelsen.

Projektet forankres hos Steno Diabetes Center Odense. Det gennemføres i samarbejde med Lokalpsykiatri Odense, Lokalpsykiatri Aabenraa og Steno Partner SVS.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er delvist finansieret af Psykiatriens Forskningsfond i Region Syddanmark.

Mette Juel Rothmann

Mette Juel Rothmann

Seniorforsker, ph.d., sygeplejerske

STENO Diabetes Center


6541 5310

Tanja Juhl Mikkelsen

Sygeplejerske, ph.d.-studerende

Steno Diabetes Center Odense


APPFWU01V