Skip til primært indhold

Forskningsresultater fra Aktiv Patientstøtte er klar

Tirsdag den 17. maj 2022 blev forskningsresultaterne fra det store, landsdækkende projekt Aktiv Patientstøtte offentliggjort, hvor CIMT bidrog med den økonomiske evaluering.

Aktiv Patientstøtte var et treårigt landsdækkende projekt, hvor særligt coach-uddannede sygeplejersker via telefon hjalp patienter med flere kroniske sygdomme med at finde rundt i deres sygdom, deres egne handlemuligheder og sundhedsvæsenets tilbud.

Den økonomiske evaluering viste, at:

  • Aktiv Patientstøtte forbedrer borgernes livskvalitet og mestring af egen sygdom, men effektstørrelserne er beskedne.
  • Aktiv Patientstøtte reducerer ikke de samlede omkostninger til behandling per borger.
  • Aktiv Patientstøtte medfører samlede omkostninger på 2,3 mio. kr. per ekstra leveår justeret for bedre livskvalitet.

Læs hele forskningsrapporten med resultater her.

Læs mere om Aktiv Patientstøtte på Region Syddanmarks hjemmeside.

APPFWU01V