Skip til primært indhold

Stort feltstudie afdækker muligheder for at anvende robotter

Ny artikel af blandt andre CIMT-forsker Mette Maria Skjøth udforsker mulighederne for at bruge etnografiske observationer til at finde cases til at afprøve robotter i dagligdagen på et hospital.

Artiklen beskriver et omfattende studie med 296 timers etnografiske observationer af arbejdsgange på Odense Universitetshospital. Observationerne har bidraget med en omfattende mængde data, som skal bruges til at udvikle cases til at teste, om robotter kan gøre en positiv forskel for arbejdsgange og personale.

I en travl hverdag har det sundhedsfaglige personale måske ikke det overblik, overskud eller viden om de tekniske muligheder, der skal til for at tænke i alternative arbejdsgange eller muligheder for optimeringer. Så i stedet for blot at spørge afdelingerne på hospitalet, om de kan og vil teste en robot, har forskerne observeret arbejdsgange og processer, så de derigennem kan vurdere, hvor robotter måske ville kunne gøre en positiv forskel.

Det har været en tidskrævende proces, men til gengæld har forskerne opnået omfattende indsigt i arbejdsgange og personalets behov for understøttelse  og hjælp til hverdagens opgaver. En indsigt, som nu skal bruges til at udvikle cases til at afprøve robotter og evt. andre teknologiske hjælpemidler.

Læs artiklen Robot use cases for real needs her. Udover Mette Maria Skjøth står Leon Bodenhagen, Kerstin Fischer, Trine S. Winther og Rosalyn M. Langedijk bag artiklen.

APPFWU01V