Skip til primært indhold

CAI-X: Nyt center for klinisk kunstig intelligens

Centre for Clinical Artificial Intelligence – eller bare CAI-X – er et nyt center for klinisk kunstig intelligens.

Centeret er skabt i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelig og Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) og skal skabe rammerne for effektivt samarbejde mellem de kliniske afdelinger på OUH og de sundhedsfaglige og tekniske forskere på universitetet om de mange muligheder med kunstig intelligens.

”Kunstig intelligens giver os mulighed for at bearbejde store mængder data i et hidtil uset tempo og kan fx bruges til at forebygge og forudse risiko for bestemte sygdomme, stille diagnoser eller screene for fx kræft ved at analysere røntgenbilleder”, forklarer direktør på OUH Bjarne Dahler-Eriksen.

Der er allerede en del projekter på tværs af OUH og SDU om kunstig intelligens, og det nye center skal både hjælpe eksisterende projekter videre, gøre det lettere at starte nye og hjælpe med at synliggøre det store arbejde, der er i gang på området.

Dekan for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Henrik Bindslev fortæller: ”CAI-X skal danne rammen for al den AI-forskning og de projekter, vi gennemfører på tværs af hospital og universitet. Og det er en del. Vi er faktisk langt fremme i Danmark i forhold til at bruge kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, blandt andet takket være de omfattende mængder data, vi har om både sygdomme og patienter. Der er uanede muligheder for kunstig intelligens i relation til forebyggelse og behandling, og med centeret vil vi samle projekter og skabe rammerne for, at kunstig intelligens kan nå sit fulde potentiale og sikre os som patienter den optimale og sikreste behandling”.

Den overordnede vision for CAI-X er at skabe bedre sundhedsydelser ved intelligent brug af data. Centret vil sikre, at forskningsaktiviteterne holder patienternes behov for øje og involverer borgere og patienter i forskningen.

Centeret lanceres officielt den 18. januar 2021, men allerede nu er det indledende arbejde i gang. Mere information bliver tilgængelig, når datoen nærmer sig.

APPFWU02V