Skip til primært indhold

Ambulantcenter Svendborg

Svendborg Sygehus er i gang med at blive udviklet til et attraktivt og veludbygget specialsygehus på vej mod 2022, hvor Nyt OUH skal stå klar.

PROJEKTPERIODE

Start: 2019
Slut: 2021

I den forbindelse blev programmet “Ambulantcenter Svendborg” igangsat. Det var et virtuelt center på Svendborg Sygehus, der skulle danne ramme for at videreudvikle og kvalificere brugen af virtuelle forløb samt gennem en række konkrete delprojekter udvikle digitale løsninger til sammenhængende forløb for patienten.

Programmet var en paraply for indsatser, der handlede om at omlægge mest muligt til ambulant behandling.

MÅL

Det virtuelle center havde fokus på tilgængelighed, effektivitet og koordination for at give patienten et godt, ambulant forløb med behandling samme dag. Centeret var et vigtigt skridt i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Konkret skulle Ambulantcenter Svendborg danne ramme om projekter, der identificerede, kvalificerede og understøttede brug af digitale løsninger til behandling og pleje tættere på borgerens hjem, og som sikrede større sammenhæng i patientens forløb.

Ambulantcenter Svendborg understøttede bl.a. projekterne

Derudover hjalp det personalet til at bruge flere videokonsultationer via uddannelse og fokus på arbejdsprocesser.

RESULTATER

I regi af programmet Ambulantcenter Svendborg blev der fra 2019 til 2021 gennemført otte projekter og initiativer med fokus på virtuelle patientforløb og digitale løsninger til sammenhængende patientforløb. Herudover blev der af klinikere og styregruppen i fællesskab identificeret ni overordnede temaer, som er vigtige i arbejdet med digitalisering af Svendborg Sygehus.

EKSTERN FINANSIERING

Der blev i perioden fundraiset 8,16 mio. kr. til gennemførelse af projekterne.

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
APPFWU02V