Skip til primært indhold

Robot til ultralydsscanning for leddegigt (RoPCA)

Robotten ROPCA Ultrasound skal videreudvikles til brug i den kliniske hverdag på Odense Universitetshospital.

PROJEKTPERIODE

Start: forår 2017
Slut: 2020

Robotplatformen skal anvendes til diagnostik og evaluering af leddegigt (reumatoid arthritis og dyb venetrombose).

Robotten består af en arm, der er monteret på et bord med en glasplade, hvor patienten lægger den hånd, der skal scannes. Robotten har sensorer, der mærker på hånden, så den scanner de rigtige steder uden at trykke for meget. Derefter skal den gemme og analysere data og give en score for gigtens aktivitet.

MÅL

Målet var, at robotten skulle sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling. En sådan systematisk scanning var ikke tidsmæssig mulig førhen, og lægernes manuelle scanning var ikke tilsvarende nøjagtige eller systematiske.

Ideen er, at robotten i fremtiden også skal kunne bruges til diagnostik af andre sygdomme, fx på hjerteafdelingen eller i akutmodtagelsen.

RESULTATER

Projektet har ført til oprettelsen af virksomheden Ropca Holding Aps, der arbejder videre med teknologien og udvikler prototypen til et færdigt produkt. Læs om de mere tekniske aspekter og videreudvikling af projektet på RoPCA-hjemmesiden.

PARTNERE

Robotten blev udviklet af Professor  Thiusius Rajeeth Savarimuthu fra SDU Robotics, Mærsk McKinney Møller Instituttet og Søren Andreas Just, overlæge og forsker ved Reumatologisk Ambulatorium, OUH  samt ingeniører fra SDU, klinisk personale på OUH og innovationskonsulenterne i CIMT.

Da projektet involverede robotteknologi, var det også forankret hos Center for Klinisk Robotteknologi (CCR). Læs projektbeskrivelsen hos CCR her.

EKSTERN FINANSIERING

Forskerne fra SDU og OUH fik bevilget 2 mio. kr. fra puljen “Velfærdsinnovation” under SDU’s pulje til strategiske forskningsområder. Pengene skulle bruges til at videreudvikle robotten, så den kunne indgå i daglig praksis på hospitalet.

Søren Udby

Søren Udby

Projektleder, daglig leder i CCR

Centre for Clinical Robotics (CCR). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2931 7259
Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU02V