Skip til primært indhold

Digital Vision: Ny tilgang til implementering af teknologi

Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme er pioner for digital transformation på Odense Universitetshospital. Det nye innovationsprojekt hedder Digital Vision og formålet er klart; at skabe bedre arbejdsgange og mere tid til patienterne.

Digital Vision er et treårigt (2019-2021) innovations- og forskningsprojekt, som skal bane vejen for en systematisk tilgang til digitalisering og implementering af innovativ teknologi på OUH’s afdelinger og dermed forberede dem til Nyt OUH.

Digital Vision vender tilgangen til innovations- og digitaliseringsprojekter på hovedet og lader en hel hospitalsafdeling gennemgå en omfattende digital transformation, frem for den normale drypvise tilgang, der tager udgangspunkt i en enkelt patientgruppe eller en bestemt teknologi ad gangen.

Innovationslaboratorie i den kliniske hverdag

Den udvalgte afdeling er Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S, som er en specialafdeling med både sengeafsnit, endoskopiafsnit, ambulatorier og forskningsenhed. De ca. 150 medarbejdere på afdelingen ser ca. 65 patienter pr. dag i sygeplejeambulatoriet, 80 patienter i lægeambulatoriet og har omkring 50 patienter igennem endoskopiafsnittet dagligt. Desuden råder afdelingen over 21 senge til indlagte patienter. Afdelingen behandler medicinske sygdomme i mave- og tarmkanalen og leveren, fx. spiserørskatar, mavesår, tarmbetændelse, komplikationer til skrumpelever, leverbetændelse og betændelse i bugspytkirtlen. Afdelingen ser patienter med behov for højt specialiseret behandling fra hele Region Syddanmark.

Ud over den driftsmæssige behandling er afdelingen hjemsted for eliteforskningscentret FLASH, som har fokus på leversygdomme. FLASH forsker i nye diagnostiske metoder og sammenhænge mellem leverskade og kost, tarmflora, alkohol, diabetes og fedme. Målet med forskningen er i fremtiden at kunne tilbyde patienter med fedtlever en mere effektiv behandling og forbedre overlevelsesmulighederne.

Afdelingen har i de seneste år oplevet et stigende antal patienter – især med leversygdomme, tarmsvigt og en række specielle kræftsygdomme. Et betydeligt antal nye undersøgelser og behandlingsformer er taget i brug, og derfor opdages leversygdomme tidligere end før og har fået nye behandlingsmuligheder.

“Det er rigtig godt for OUH, at man har valgt en afdeling til projektet, som dækker bredt i forhold til patientgrupper og -typer, og hvor man har mange kliniske funktioner. Qua de mange funktioner er der også ekstra logistik, som kræver gode digitale værktøjer og god kommunikation for både patienter og personale, og de erfaringer vil komme hele OUH og Nyt OUH til gode”, siger kontaktdirektør for afdelingen Michael Dall.

Derfor var afdelingen den rette kandidat til det ambitiøse projekt Digital Vision.

“Afd. S er stolt af at være udvalgt til projektafdeling for Digital Vision.  Da vi hørte om projektet, bød vi straks ind på opgaven, da vi ser store muligheder i at indgå i det så banebrydende projekt”, siger afdelingsledelsens oversygeplejerske Louise Vestring og ledende overlæge Karsten Lauritsen.

“Som alle andre afdelinger er vi vant til at få udrullet nye digitale løsninger i generiske implementeringsstrategier, som til tider kan være en udfordring i en travl hverdag. De digitale løsninger er gode, men uden en afdelingsspecifik implementeringsstrategi og den fulde support til dybdegående implementering, oplever vi desværre, at systemerne ind i mellem slet ikke kommer til deres ret, og i værste fald, bliver en større hæmsko for personalet frem for den hjælp det er tiltænkt.

Vi ønsker at sætte vores patienter først, og for at kunne gøre det bedst muligt, må vi hjælpe vores personale til at kunne hente hjælp fra digitaliseringen, så det får frigivet tid til kerneopgaven, nemlig pleje og behandling af afdelingens patienter”.

Om projekt Digital Vision

Digital Vision implementerer IT-systemer og innovationsløsninger samlet på én afdeling for at opnå den fulde effekt af sammenhængende digitalisering. Projektet er det første af sin slags i Danmark – måske endda hele Europa.

“Hvis vi skal have reel impact af vores innovationsløsninger, er det nødvendigt at inddrage og optimere konteksten. Isoleret innovation er spændende i sig selv og kan sagtens give værdi for både patienter, pårørende og personale. Men konteksten skal inddrages og optimeres som i Digital Vision, hvis vi skal revolutionere vores måde at bedrive sundhedsvæsen på. Alt tyder på, at det er det sidste, der er behov for. Den metode tester vi i Digital Vision”, udtaler innovationschef på OUH, Tessa Lind Gjødesen.

Opbygningen af projektet sikrer en fuld afdelingsspecifik digitalisering ved at tage udgangspunkt i en gennemgående analyse af afdelingens nuværende anvendelse af IT-systemer, som identificerer områder, hvor der er behov for tilpasning af arbejdsgange og funktioner (forår 2019). Herefter implementeres relevante IT-systemer, som benyttes andre steder på OUH, og som kan forbedre afdelingens arbejdsgange og patientkommunikation baseret på erfaringer fra andre. Sidst, men ikke mindst, vil en innovationsproces bære projektet helt i mål. I denne fase identificeres “huller”, hvor der er yderligere potentiale for digitalisering og automatisering, men hvor der ikke allerede findes en egnet teknologi i drift på OUH. Derfor skal der udvikles og/eller findes nye systemer eller teknologier, som kan afprøves og til slut implementeres på afdelingen i sammenhæng med de øvrige digitale systemer. Der evalueres løbende på de enkeltestående aktiviteter, for til slut af evaluere samlet på projektet.

På den måde vil Digital Vision bane vejen frem til Nyt OUH, hvor digitalisering er et nøgleord, og skabe det bedste grundlag for anvendelse af teknologiske løsninger til gavn for patienter og personale på OUH.

“Innovation i sundhedsvæsenet går ikke tilstrækkeligt hurtigt. Vi ser innovation som en disciplin, hvor nye muligheder og metoder hurtigere implementeres, i takt med livet uden for sundhedsvæsenet. Det gælder fx anvendelsen af mobil teknologi, hvor det kliniske personale, samtidig med den nødvendige monitorering og dokumentation, kan være i direkte kontakt med patienterne og de pårørende. Derfor har vi valgt Digital Vision som et strategisk arbejdsredskab som model for det øvrige OUH og sundhedsvæsenet generelt”, siger Peder Jest, direktør og formand for innovationsrådet på OUH.

De første resultater

Siden projektstarten i januar har fokus været på afdelingens anvendelse af kendte IT-systemer og afdækning af potentiale for implementering af nye løsninger. Hvis eksisterende systemer volder problemer, er medarbejderne ikke modtagelige for nye aktiviteter, hvorfor der bl.a. har været fokus på at forbedre brugen af den elektroniske patientjournal Cosmic gennem sidemands-coaching og særlig undervisning fra Klinisk IT.

Denne første fase gjorde det også klart, at en stor barriere for digitale arbejdsgange er mangel på mobiltelefoner til medarbejderne. Dertil kommer, at mange medarbejdere føler, at mobiltelefoner “ses skævt til” af patienterne og giver indtryk af, at man er optaget af private ting frem for arbejdsopgaver. Derfor har Digital Vision designet særlige covers til mobiltelefoner, som tydeligt signalerer, at der er tale om et arbejdsredskab.

I oktober vil afdelingen derfor modtage mobiltelefoner udstyret med de nye covers, når de skal til at bruge mobile digitale arbejdsgange bl.a. til brug af Cetrea-systemet til styring af patienflow og -opgaver.

APPFWU01V