Skip til primært indhold

CIMT-forsker bidrager til national COVID-forskning

I samarbejde med DTU og firmaet ATE skal Knud Yderstræde fra Steno Diabetes Center Odense udvikle en ny platform til hurtig screening af virusinfektion.

Projektet hedder “PRESORT – Cost-efficient pre-screening system for virus infections” og har modtaget knap 3,2 mio. kr fra statens ekstraordinære fond til corona-relateret forskning og innovation.

Formålet med projektet er at udvikle en simpel og prisbillig test til øjeblikkelig og følsom påvisning af sygdomsudvikling for patienter under mistanke for virusinfektion – en point-of-care test til tidlig forudsigelse, før kontakt med hospitalet. Testen baseres på en kombination af celletælling i blod og detektion af virus i spyt/sekret ved hjælp af nanoteknologi, og vil kunne give svar på infektion i løbet af få minutter. Løsningen skal udvikles på basis af en eksisterende prototype udviklet af firmaet ATE.

Ved hjælp af effektive testmetoder til tidlig detektion, vil kommende epidemier bedre kunne kvantificeres, hvilket øger muligheden for at udvikle sikre, epidemiologisk baserede prognoser for epidemiens spredning.

Projektet ledes af professor Anders Kristensen, DTU og OUH’s rolle i projektet er at facilitere den kliniske proces. Til denne del er bevilget 1,25 mio. af det samlede budget for projektet.

Projektet er startet i denne uge, og forventes at løbe frem til primo 2021 afhængig af pandemiens forløb.

Kontakt Knud Yderstræde for yderligere information om projektet.

APPFWU02V