Skip til primært indhold

Evaluering af indførelsen af digital patologi

Region Syddanmark begyndte som den første region i Danmark at implementere digital patologi i 2020. Denne digitalisering har en grundlæggende indflydelse på aktiviteterne, opgaverne og arbejdsgangene for personalet på afdelingerne for klinisk patologi på hospitalerne i regionen.

PROJEKTPERIODE

Start: 21. oktober 2020
Slut: 1. oktober 2024

Der er stigende digitalisering af hospitaler og sundhedsvæsenet generelt, men digitaliseringen af patologien kan være et af de områder i sygehusvæsenet, hvor omvæltningen er størst. Omstillingen fra tidligere at skulle stille diagnoser vha. et mikroskop til nu at stille diagnoser digitalt, samt ændringer af hele den forudgående vævshåndtering, er en stor indgriben i personalets arbejdsgange. Derfor kan erfaringerne fra de patologiske afdelinger give værdifuld information om, hvordan digitalisering påvirker hospitaler, som vil være relevant for implementering generelt i sundhedssektoren i de kommende år.

MÅL

Det overordnede mål for projektet er at vurdere ændringer i individuelle procedurer og arbejdsgange i afdelingen såvel som ændringer i produktivitet som følge af implementering af digital patologi i Region Syddanmark. Derudover vil projektet indhente data, der kan bruges som grundlag for beslutninger om, hvordan man bedst implementerer digitale løsninger inden for sundhedsvæsenet i de kommende år.

De specifikke mål for projektet er:

  1. At vurdere holdninger, forventninger og erfaringer blandt personalet for derved at indsamle data om parathed, omstillingsevne og modtagelsen af digital patologi.
  2. At beskrive og analysere metoderne, som er blevet anvendt i implementeringsprocessen, ved at vurdere sammenhængen mellem teoretisk forandringsledelse og teknologiske modeller for adaptation.
  3. At estimere indvirkningen af digital patologi på arbejdsgange og brugt tid pr. arbejdsopgave.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Minne Line Nedergaard Mikkelsen.

Vejledere på Ph.d-projektet er Kristian Kidholm (CIMT), Marianne Harbo Frederiksen (SDU), Niels Marcussen (AKP, OUH) og Bethany Williams (Leeds Teaching Hospitals NHS Trust).

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af CIMT, SDU, Sygehus Sønderjylland og Afdeling for Klinisk Patologi på OUH.

Minne Line Nedergaard Mikkelsen

Læge, ph.d.-studerende

Afdeling for Klinisk Patologi


(+45) 2858 2967
APPFWU02V