Skip til primært indhold

EARTH

Modellen EARTH (EArly Realistic assessment of innovative medical Technologies in Hospitals) er en evalueringsmodel til tidlig vurdering af forventet værdi af innovativ medicinsk teknologi.

Værdi skal forstås som den forventede fremtidige effekt på kliniske, patientmæssige, økonomiske, tekniske og organisatoriske aspekter.

En tidlig vurdering bruges til at understøtte beslutninger om udvikling i et projekt, da hospitalsledelse eller styregruppe kan bruge den tidlige vurdering til at beslutte, hvorvidt det er fornuftigt at udvikle videre på innovationsprojektet.

EARTH har i alt seks trin og er en løbende vurdering af, hvorvidt:

  • udvalgte key performance indicators udvikler sig positivt
  • risikoniveauet nedbringes under den tidlige udvikling af den innovative teknologi
  • evidens og dokumentation for de forventede effekter styrkes over tid.

EARTH blev for første gang anvendt til at lave en tidlig vurdering af værdien af projektet Sundhedsdroner.

BAGGRUNDEN FOR EARTH

Der er sket en stigning i udviklingen og brugen af innovativ, medicinsk teknologi på hospitaler både i Danmark og i resten af verden ,men det kan være svært at forudse implikationerne af ny teknologi og chancerne for succesfuld implementering.

Derfor er det relevant tidligt i et udviklingsforløb kritisk at kunne vurdere teknologien og dens forventede værdi, så hospitalet kan bruge ressourcerne på de nye tiltag, som har høj sandsynlighed for at opnå de forventede gevinster og gøre en positiv forskel, når de er implementeret i daglig drift.

Læs om projektet bag udviklingen af modellen EARTH.

Hør mere om EARTH og tidlig evaluering

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2979 6704
APPFWU02V