Skip til primært indhold

Forskning i samskabelse mellem forsker, patienter og pårørende

Patient- og brugerinvolvering i sundhedsforskning er de senere år blevet anerkendt som en vigtig del af forskningsprocessen. Et af de fem delmål i OUH’s forskningsstrategi for 2021-2025 er at inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningsprocessen. Samskabelse (co-production) har fokus på samarbejde og lighed mellem forskere og patienter.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. Juli 2021
Slut: 30. Juni 2024

MÅL

Dette ph.d.-projekt skal give en bedre forståelse af hvilke faktorer, der bidrager til vellykket forskning i samskabelse mellem patienter, pårørende og forskere på Odense Universitetshospital (OUH). Projektet skal bidrage med redskaber og viden, der kan gøre det lettere at benytte samskabelse i forskning på OUH.

Projektet bliver udført i samskabelse med patienter og pårørende og består af følgende delmål:

  1. Identificere, hvilke værdier og principper der skal guide samskabelse i praksis. Her vil blive udarbejdet en vejledning for forskning i samskabelse på OUH.
  2. Undersøge, hvordan værdierne opstår i relationen mellem patient og forsker.
  3. Udvikle en model for forskning i samskabelse på OUH, der skal gøre samskabelsen lettere samt evaluere betydningen af denne.

Til slut skal projektet munde ud i en vidensbank og konkrete værktøjer, der er relevante for forskere og patienter i planlægningen og udførelsen af  forskning på OUH.

Data indsamles via workshops, observationer og litteraturstudier på OUH, SDU og internationalt.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Anne Wettergren Karlsson.

Anne Wettergren Karlsson

Anne Wettergren Karlsson

Ph.d. studerende

Institut for Sundhedstjenesteforskning


(+45) 4246 3848
APPFWU01V