Skip til primært indhold

Hjemmeophold til for tidligt fødte børn gavner både familier og finanser

Forskningsprojekt om tidligt hjemmeophold af for tidligt fødte børn viser stor tilfredshed hos familierne og en økonomisk gevinst for hospitalet på grund af færre indlæggelsesdage.

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense Universitetshospital (OUH) har i tre år kørt et forskningsprojekt, hvor for tidligt fødte børn kommer tidligere hjem fra hospitalet, og forældrene derefter får støtte via en iPad fra hospitalet. På iPad’en ligger app’en Mit Sygehus, som indeholder informationer om pleje af et for tidligt født barn samt mulighed for at kommunikere med hospitalet via tekstbeskeder, billeder og videoopkald.

Projektet har fra start fået stor opbakning både blandt personale og forældrene, og nu er den økonomiske evaluering også afsluttet: Den viser, at hospitalet faktisk sparer penge med tidligt hjemmeophold, fordi hjemmeopholdene nedbringer antallet af sengedage i afdelingen.

I snit varer hjemmeopholdet ca. 19 dage og har vist sig at kunne skære 4-10 dage af den samlede indlæggelsestid for de for tidligt fødte børn og deres forældre. Udgifterne til teknologi og udstyr bliver også opvejet af færre indlæggelsesdage for de for tidligt fødte børn.

TIDLIGT HJEMMEOPHOLD GIVER FAMILIERNE EN ROLIGERE HVERDAG

Normalt kommer for tidligt fødte børn hjem fra hospitalet, når barnet kan spise ved bryst eller flaske og tage på i vægt uden supplerende ernæring fra sonde. Det sker omkring den oprindelige termin. For mange familier betyder det, at de har svært ved at finde sig til rette som familie, da barnets far ikke kan være indlagt, og de ikke er i vante rammer. Uroen ved at være indlagt og væk hjemmefra kan også betyde, at der er problemer med at komme i gang med amning og at få den nødvendige søvn. Hvis der er andre børn i familien, er det ofte svært at få hverdagen til at hænge sammen og at få en god start på familielivet med den lille ny.

Forskningsprojektet var et ph.d.-projekt af Kristina Garne Holm fra H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på OUH. Hun er glad for evalueringen: ”Hjemmeophold gik direkte fra projekt til klinisk drift i januar 2017. Familierne er glade for hjemmeophold, da det giver mulighed for at samle familien i hjemmet på et tidligere tidspunkt. Og familierne er trygge, fordi de stadig har tæt kontakt til personalet på neonatalafdelingen [afdelingen for for tidligt fødte red.]. Derfor er vi meget tilfredse med, at den økonomiske evaluering viser, at det ikke er et dyrere tilbud for hospitalet – en god løsning hele vejen rundt”.

Læs mere om projektet om telemedicinsk hjemmeophold her eller læs den videnskabelige artikel om den økonomiske evaluering af projektet.

APPFWU01V