Skip til primært indhold

Virtuel svælgpodning

Covid-19-pandemien har medført en pludselig omrokering af personale til nye funktioner, hvilket har givet et stort behov for at oplære personale til forskellige kliniske procedurer, herunder podning i svælget ved mistanke for covid-19.

PROJEKTPERIODE

Start: oktober 2020
Slut: marts 2021

Traditionelt oplæres nye medarbejdere af det erfarne personale, men det kræver meget af det eksisterende personales faglige og sociale kompetencer, når afdelingens vanlige driftsopgaver skal varetages samtidig med, at nye kollegaer skal tages godt imod og oplæres forsvarligt i et måske helt nyt fagområde.

Med Virtual Reality (VR) kan oplæringen foregå i et virtuelt miljø, hvor proceduren kan prøves igen og igen uden risiko, og hvor man kan fejle uden konsekvenser, hvilket giver større sikkerhed for både patienter og personale.

MÅL

Projektets primære formål var at udvikle og teste, om det via et praksis- og virkelighedsnært VR-miljø var muligt at simulere teknikken til svælgpodning. Sekundært at undersøge, om VR kunne indgå som supplement til uddannelse og opkvalificering af det sygeplejefaglige personale.

VR-scenariet blev udviklet med udgangspunkt i den eksisterende procedure og gennemprøvet af erfarent og uerfarent personale for at opnå en virkelighedstro og korrekt gennemgang af proceduren, som samtidig var intuitiv og inspirerende for det personale, der skal læres op. Medarbejderen ville blive fagligt godt klædt på i et virtuelt miljø og ville løbende blive guidet under afprøvning.

Virtuel Svælgpodning blev udviklet med henblik på korrekt podning i covid-19-podningsklinikkerne, men vil kunne anvendes ved andre infektioner, der kan findes via podning i svælget. Det udviklede VR-miljø ville således kunne bruges i træning på alle sygehuse og testcentre i Danmark.

RESULTATER

Både sundhedspersonale og ikke-klinisk uddannede podere er enige om, at der er potentiale i at bruge VR-trainer til nye podere i starten af et oplæringsforløb, og at det vil kunne give en god ballast at have øvet sig i et VR-miljø, inden man skal pode en rigtig patient. Træningen kan supplere, men ikke erstatte sidemandsoplæring fra erfarne podere, og VR Trainer skal videreudvikles, så træningssituationen bliver mere virkelighedsnær.

PARTNERE

Projektet blev gennemført på Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F på Odense Universitetshospital.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af OUH’s Innovationspulje.

Virtuel Svælgpodning er blevet en del af Wacky Studios VR Trainer-platform, som man kan bruge til at træne kliniske procedurer.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
APPFWU01V