Skip til primært indhold

CIMT udgiver første forskningsstrategi

I løbet af 2016 har forskningsledelsen i CIMT arbejdet på en fælles strategi for forskningsaktiviteterne forankret i CIMT.

Efter høringer og tilpasning til behov og ønsker hos både ledelser og forskere, er strategien nu klar til udgivelse.

Med strategien har CIMT nu en plan for mål og ønsker med forskningen i de kommende år. Centralt i strategien er beskrivelsen af innovationsprocessen, som tager udgangspunkt i udfordringer og problemer i klinikken og omfatter en udviklingsfase, en evalueringsfase, en implementeringsfase og en driftsfase. Forskningsenheden i CIMT har kompetencer indenfor alle faser, og understøtter innovationsprocesser på OUH ved at forske i alle faserne. På den måde er forskningsenheden i CIMT noget særligt, idet forskningen har som mål hele vejen igennem innovationsprocessen at medvirke til at OUHs tilbud til patienterne udvikles og forbedres.

APPFWU01V