Skip til primært indhold

Erfaringsopsamling i forbindelse med udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering

Den demografiske udvikling i Danmark er en stadig voksende udfordring, da den ældre befolkning bliver større, imens den arbejdsdygtige andel bliver mindre. Denne udvikling vil betyde, at antallet af personer med kroniske sygdomme vil stige, da risikoen for at få en kronisk sygdom forøges med alderen.

PROJEKTPERIODE

Start: maj 2014
Slut: december 2014

I "Den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin" fra 2012 blev denne udfordring såvel som behovet for bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor beskrevet, og dette kunne telemedicinsk hjemmemonitorering muligvis afhjælpe.

MÅL

Det overordnede mål med Erfaringsopsamlingen var at beskrive de hidtidige erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering i henhold til Model for ASsessment of Telemedicine (MAST), således at der kunne skabes et fælles vidensgrundlag for parterne i National koordinationsgruppe for telemedicin ift. evidens og potentielle effekter ved telemedicinsk hjemmemonitorering. Der indgik tre delelementer i rapporten:

  • Delopgave 1: En litteraturgennemgang, der belyste evidensen af telemedicinsk hjemmemonitorering i dansk og international litteratur.
  • Delopgave 2: En status på nationale telemedicinske projekter omhandlende hjemmemonitorering (baseret på MedComs database over danske telemedicinprojekter)
  • Delopgave 3: En beskrivelse af 11 udvalgte projekter (otte danske og tre udenlandske) iht. MAST.

RESULTATER OG EVALUERING

Overordnet viste resultaterne, at evidensniveauet på tidspunktet for udførelsen af erfaringsopsamlingen var for lavt til at drage generelle konklusioner om effekterne af telemedicinsk hjemmemonitorering. Der blev dog ikke fundet negative kliniske effekter i de inkluderede studier og projekter. I de kommende år vil der foreligge flere studier på området, men ny forskning vil stadig være nødvendig for at kortlægge især de organisatoriske og økonomiske effekter ved telemedicinsk hjemmemonitorering.

PARTNERE

Erfaringsopsamlingen blev udført af CIMT og bestilt af Den nationale koordinationsgruppe for telemedicin. Digitaliseringsstyrelsen var formand for koordinationsgruppen, der herudover bestod af KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, MedCom, National Sundheds-it samt repræsentanter fra de fem regioner og tre kommuner.

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

PRO-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2446 0772
APPFWU02V