Skip til primært indhold

Perspektiver på kunstig intelligens i almen praksis

Almen praksis agerer bindeled til sundhedsvæsenet, og konsulterer derfor alle slags patienter med enhver form for helbredsproblemer.

PROJEKTPERIODE

Start: februar 2022
Slut: september 2025

Den aktuelle demografiske udvikling giver anledning til bekymring for det overordnede formål med almen praksis, idet antallet af ældre patienter med forskellige kroniske og mere komplekse sygdomme stiger, og efterspørgslen efter sundhedsydelser følger med. Tilmed genereres flere sundhedsdata end nogensinde før i en allerede informationsrig elektronisk patientjournal (EPJ). En mulig måde at understøtte arbejdet i almen praksis på, er yderligere at digitalisere EPJ ved at implementere kunstig intelligens (AI). Det nuværende potentiale for AI er uden tidligere sammenligning på grund af mængden af tilgængelige data og succesen med udviklingen af computerkraft. AI i almen praksis menes at være til fordel for både patienter og praktiserende læger.

MÅL

Dette ph.d.-projekt har til formål at vurdere og evaluere potentialet for værdifuld brug af AI i almen praksis blandt patienter og praktiserende læger.

Ph.d.-projektet består af tre studier, der selvstændigt skal besvare tre forskellige forskningsmål, men også supplere hinanden i besvarelsen af ph.d.-projektets hovedformål. Studie 1 og 2 anvender kvalitative interviews ved hjælp af vignetter og future workshops til at uddybe perspektiverne på AI i almen praksis blandt praktiserende læger og patienter. På baggrund af resultaterne fra studie 1 og 2 er studie 3 planlagt til at evaluere en prototype af AI til sortering og markering af blodprøveresultater.

Resultatet af dette ph.d.-projekt forventes at resultere i ny viden og perspektiver for værdifuld brug af AI i almen praksis blandt praktiserende læger og patienter. Ph.d.-projektet vil bidrage til en bæredygtig udvikling af AI i almen praksis, og der forventes anbefalinger til den potentielle anvendelse af AI i almen praksis.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Natasha Lee Sørensen. Se Natashas publikationer eller besøg hendes profil på LinkedIn.

Hovedvejleder på projektet er Professor Janus Laust Thomsen fra Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet (CAM AAU).

Medvejledere på projektet er Professor Kristian Kidholm fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) og Professor Thomas B. Moeslund fra Visual Analysis and Perception Lab (VAP) ved Aalborg Universitet.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er økonomisk støttet af Region Nordjylland og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg.

APPFWU02V