Skip til primært indhold

CICA indviet

Torsdag den 17. januar blev et nyt, excellent forskningscenter indviet på Odense Universitetshospital. Centeret CICA – Centre for Implementation of Camera Capsule Endoscopy – skal forske i brugen af kamerapiller til tarmundersøgelser.

Efter velkomst og indledning af bl.a. regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose og formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul Erik Svendsen kunne de fremmødte se billeder og video fra en tur gennem tarmen af både kamerapille og traditionel koloskopi og blive klogere på, hvad det hele handler om.

Afslutningsvist fortalte professor Esmaeil S. Nadimi fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet om potentialet for kunstig intelligens i sammenhæng med kamerapiller til tarmundersøgelser.

FAKTA OM CICA

CICA er et godt eksempel på, hvordan man kan bringer klinisk og teknisk forskning sammen og løse sundhedsvæsenets udfordringer på nye måder. Centeret fik i december udmærkelsen Center for Klinisk Excellence sammen med en bevilling på 7,5 millioner kroner af regionsrådet i Region Syddanmark.

Centerets aktiviteter bliver inddelt i syv forskellige områder, der kommer til at omhandle generelle aspekter ved kamerapilleundersøgelser og mere specifik forskning indenfor forskellige patientgrupper. Derudover vil der være fokus på udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens i forbindelse med kamerapilleundersøgelserne.

Centeret er forankret hos OUH’s Afdeling A i Svendborg, og professor indenfor mave-tarmkirurgi, Gunnar Baatrup er centerleder. Det er et partnerskab mellem både kliniske og tekniske forskningsområder repræsenteret ved OUH’s Afdeling A i både Odense og Svendborg, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, Endoskopiafsnittene og gastroenterologer fra Vejle og Esbjerg, Forskningsenheden for Almen Praksis samt Sundhed.dk. Centeret får derudover et stærkt internationalt netværk.

Læs om et afsluttet kamerapilleprojekt, som delvist har været med til at bane vejen for det nye center CICA.

APPFWU01V