Skip til primært indhold

FibroBot – nyt projekt sammen med CCR og CAI-X

Siden vi i 2021 fik vores to søstercentre CAI-X (Centre for Clinical AI) og CCR (Centre for Clinical Robotics) har vi arbejdet tæt sammen, når der var behov for at låne kompetencer fra et andet center. Men nu har vi søsat vores første fælles projekt: FibroBot.

FibroBot er klinisk forankret på FLASH – Center for Leverforskning, der er eliteforskningscenter på OUH’s Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme. FibroBot er nemlig det første skridt på vejen mod en robot-scanner, der skal hjælpe patienter med fedtleversygdom. I dag diagnosticeres og behandles fedtleversygdom ofte for sent i forhold til at kunne begrænse komplikationer, reducere indlæggelser, undgå dyre og invasive indgreb og mindske risikoen for tidligt dødsfald. Mange komplikationer og dødsfald relateret til fedtlever ville kunne forebygges, fx ved mere præcis diagnose, mere effektiv overvågning af sygdommen og effektiv behandling på det rette tidspunkt. Derfor vil projektet udforske brugen af robotteknologi og kunstig intelligens, herunder potentialerne i at kombinere teknologierne.

Det er ambitionen, at robot-scanneren sammen med en algoritme baseret på kunstig intelligens kan forbedre den diagnostiske præcision og sikre klinisk beslutningsstøtte, så patienterne kan få bedre hjælp tidligere end det er tilfældet i dag.

I projektet bidrager CIMT med kompetencer inden for tidlig evaluering af medicinsk teknologi vha. modellen EARTH, CCR bidrager med kompetencer inden for robotteknologi, og professor og forskningsleder i CCR Thiusius Rajeeth Savarimuthu er projektejer. CAI-X bidrager med kompetencer inden for kunstig intelligens.

I første omgang skal projektet munde ud i en prototype, men det forventes, at robot-scanneren og algoritmen i fremtiden vil kunne implementeres og udbredes til scanning af andre organer.

APPFWU02V