Skip til primært indhold

Telemedicinsk hospice evalueret

Døende og alvorligt syge patienter på Ærø har siden 2018 haft adgang til en telemedicinsk hospiceplads. Nu har CIMT færdiggjort evalueringen.

På baggrund af den og de efterfølgende tilpasninger har Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen lagt op til, at hospicepladsen, som hidtil har været et forsøg, nu gøres permanent. 22. juni træffer regionsrådet endelig beslutning om hospicepladsens fremtid.

Om projektet

Den telemedicinske hospiceplads gør det muligt for beboere på Ærø at blive boende på øen i deres sidste tid og være tæt på deres pårørende samtidig med, at de kan modtage den specialiserede og palliative (smertelindrende) behandling fra Hospice Sydfyn og Palliativt Team Fyn fra OUH.

Hospicepladsen  ligner på mange måder en almindelig hospiceplads, bortset fra at der er opstillet en 75 tommer skærm med direkte videokontakt til Hospice Sydfyn i Svendborg og Det Palliative Team på Odense Universitetshospital (OUH).

Det betyder, at patienten, de pårørende og det sundhedsfaglige personale på Ærø kan rådføre sig med det specialiserede palliative personale på Hospice Sydfyn og på OUH. Behandlingen bliver altså udført af personalet på Sygehusenheden Ærø, men det sker under vejledning fra blandt andet hospicepersonalet.

Evalueringens resultater

I projektperioden på 13 måneder blev i alt seks patienter indlagt i den telemedicinske hospiceseng. Projektet har været en omstillingsproces for personalet i Sygehusenheden Ærø, idet de skulle udvide deres kompetencefelt i at passe døende til at specialisere sig i komplekse problemstillinger inden for palliativ pleje.

De indledende uddannelsesforløb på Hospice Sydfyn gav personalet på Ærø et godt indblik i, hvordan der arbejdes indenfor det specialiserede palliative felt på Hospice Sydfyn, men det har været en udfordring at holde alt personale opdateret på det specialiserede palliative område med det relativt begrænsede antal patienter, ligesom det har været svært at opnå en rutine.

Det har været personalets indtryk, at patienter og pårørende generelt har haft gavn af deltagelse i de telemedicinske videokonsultationer. Sparring mellem Hospice Sydfyn og Sygehusenheden Ærø er generelt bedst forud for de telemedicinske konsultationer, hvorefter patienter og pårørende kan inddrages i den endelige afstemning af behandlingen og plejen.

Det kostede 3.778.736 kr. at etablere projektet. Sygehusenheden Ærø har ikke haft nogen væsentligt forøgede driftsomkostninger, mens det forholdt sig anderledes for Hospice Sydfyn. Deres indsats har vist sig at række ud over at være ’rådgivende’ til at udfylde en mere omfattende rolle og have karakter af at være mere deltagende.

APPFWU01V