Skip til primært indhold

Webinar om database over evidensbaseret telemedicin

Den nye database på hjemmesiden telemedicine.cimt.dk giver overblik over evidensbaserede telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet.

På hjemmesiden kan du søge i mere end 300 artikler om telemedicin og filtrere søgningen på medicinske specialer, teknologi eller klinisk effekt. Søgeresultatet vises i en tabel med data om diagnose, intervention, teknologi og resultat af studiet i forhold til klinisk effekt, patienttilfredshed, økonomi og implementering.

Sidste uge var hjemmesiden og databasen centrum for debat i hhv. et dansk og engelsksproget webinar. Til begge webinarer præsenterede Ida Wagner Svendsen, projektleder, og Kristian Kidholm, innovationsprofessor og forskningsleder, databasen og det forudgående projekt.

Til det danske webinar bidrog Jan Erik Henriksen, direktør for Steno Diabetes Center Odense, og Christian Laursen, forskningsleder på Lungemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital, med deres syn på databasen og ideer til forbedringer. De internationale eksperter til det engelsksprogede webinar var Josep Roca, professor på the Hospital Clinic i Barcelona, og Scott Henderson, sundhedsteknologisk rådgiver for den skotske regering.

Eksperterne roste databasen og hjemmesiden for at stille ideer og inspiration til rådighed, og de var især glade for søgefunktionen og det brugervenlige udseende og navigering. Nogle var begejstrede for de rød-gul-grønne farveindikationer, men andre pointerede, at farveblinde har svært ved at skelne farverne fra hinanden.

Alle eksperterne var dog enige om, at hjemmesiden er et meget anvendeligt værktøj, og den giver en solid base for velfunderede samtaler med kliniske kolleger, men det er centralt at hjemmesiden holdes opdateret med nye studier for at bibeholde relevansen og gøre den langtidsholdbar.

BAGGRUND

Databasen og hjemmesiden er skabt af enheden for Medicinsk Teknologivurdering på Odense Universitetshospital.

Hjemmesiden er resultatet af projektet Velfungerende Telemedicin, igangsat af Region Syddanmark. I Danmark er der politisk ønske om en stigning i antallet af virtuelle patientkonsultationer og implementering af digitale løsninger, der skal sikre sammenhængende behandlingsforløb for patienten. Men det er svært at implementere nye løsninger på regionens sygehuse, og nogle teknologier er kun i brug på det sygehus, hvor de blev opfundet. En væsentlig årsag hertil er, at der mangler overblik over brugen af telemedicin og digitale sundhedsteknologier og overblik over, hvilke teknologier der virker.

For at hjælpe de kliniske afdelinger på sygehusene i Region Syddanmark med at vurdere, hvilke evidensbaserede telemedicinske løsninger som kunne være velfungerende på regionens sygehuse, tog Region Syddanmark initiativ til projektet, som via hjemmesiden giver et let tilgængeligt overblik over eksisterende digitale løsninger.

APPFWU01V