Skip til primært indhold

PRO til evaluering af ny teknologi inden for strålebehandling

I 2018 blev det muligt at behandle patienter med kræft med strålekanonen MR-Linac, der kombinerer en MR-scanner og en lineær accelerator. Med en MR-Linac vises kræftknuden og de omgivende organer med skanningsbilleder af høj kvalitet. Det gør det muligt at tilpasse strålebehandlingen mod kræftknuden og minimere det område, der får stråler, ved at reducere sikkerhedsmargenerne omkring tumoren.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. februar 2019
Slut: 25. november 2022

Målet var at optimere behandlingen, men reducere de bivirkninger, patienterne oplever under og efter behandlingen. For at kunne evaluere det er det vigtigt at vurdere bivirkningerne rettidigt og præcist. Tidligere studier har vist, at ved at inddrage patienterne med ugentlige digitale patientrapporterede oplysninger (PRO) opdages symptomerne tidligere, og de registreres mere præcist.

At inddrage patienterne aktivt i monitorering af symptomer har desuden vist sig at forbedre kommunikationen mellem patient og personale samt forbedre livskvaliteten for patienterne.

MÅL

Dette ph.d.-projekt havde til formål at udvikle, teste og anvende et målrettet symptomskema til evaluering af akutte bivirkninger ved behandling af prostatakræft med strålekanonen MR-Linac. Projektet skulle også evaluere betydningen af at integrere og anvende PRO i et strålebehandlingsforløb mod prostatakræft.

Målet med studierne var:

  • Studie 1: Identificere, udvælge og validere symptomer til patientrapportering til et digitalt PRO-skema, der dækker de mest hyppige akutte bivirkninger ved strålebehandling mod kræft i bækkenområdet.
  • Studie 2: Undersøge gennemførlighed, anvendelighed og patienternes accept af ugentlig digital PRO under og 4 uger efter strålebehandling med et halvt års kontrolforløb.
  • Studie 3: Undersøge akutte bivirkningsprofiler over tid, de største symptombyrder og varigheden af de akutte bivirkninger hos patienter med prostatakræft behandlet med MR-Linac.
  • Studie 4: Udforske den kliniske effekt af at integrere ugentlig PRO i et strålebehandlingsforløb, hvor personalet aktivt monitorerer patientens symptomer og anvender det som dialogstøtte til feedback til patienten.

RESULTATER

Et målrettet PRO-spørgeskema er blevet udviklet og valideret til patienter med kræft i bækkenet og integreret i klinisk strålebehandling.

Pilotstudiet bekræftede, at det var gennemførligt, anvendeligt og blev accepteret af patienterne. De ugentlige PRO kortlagde akutte bivirkningsprofiler med tidstro forbedringer og forværringer i symptomer over tid. Digital PRO med aktiv monitorering af symptomer blev indført hos alle patienter med prostatakræft med høj tilslutning fra klinikere og patienter. Patienterne oplevede, at deres rapporteringer af symptomer blev anvendt af personalet og forbedrede kvaliteten af deres behandling.

PARTNERE

Projektet var et ph.d.-projekt af Pia Krause Møller. Se Pias publikationer på sdu.dk eller besøg Pias profil på LinkedIn. Projektet blev forsvaret den 27. januar 2023.

Projektet blev gennemført på Onkologisk Afdeling, OUH i samarbejde med

  • professor Karin Brochstedt Dieperink, Onkologisk Afdeling, OUH
  • lektor Uffe Bernchou, Radiofysisk Laboratorium, Onkologisk Afdeling, OUH
  • professor Tine Schytte, Onkologisk Afdeling, OUH
  • professor Helle Pappot, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Novo Nordisk Fonden og AgeCare (Academy of Geriatric Cancer Research).

Pia Krause Møller

Pia Krause Møller

Ph.d.-studerende

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU02V